Koninklijke onderscheiding Ed Booms

Vandaag, maandag 30 augustus 2021, was niet alleen een spannende eerste schooldag van een nieuw schooljaar voor veel kinderen. De heer Ed Booms is na een loopbaan van meer dan 40 jaar in het onderwijs, na een jaar wennen met pre-pensioen, nu ‘echt’ met pensioen. De heer Booms was leerkracht, directeur en bovenschools clusterdirecteur bij de Stichting Robijn*. Én met zijn motto: “Kinderen hebben recht op het best mogelijke onderwijs” bovenal een innovator in het onderwijs.
Burgemeester Van Domburg mocht de heer Booms, juist op deze eerste schooldag, verrassen met een Koninklijk onderscheiding in de graad van Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten in het onderwijs en het vrijwilligerswerk dat hij verricht in de stad IJsselstein.

Gedurende zijn hele loopbaan spande de heer Booms zich in voor nieuwe onderwijsvormen en
-methoden. Dit gebeurde zowel in ‘schoolverband’ (bijvoorbeeld het Directieberaad IJsselstein en als coördinator van bovenschoolse activiteiten via Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs IJsselstein) als daarbuiten via allerhande werkzaamheden voor de Hogeschool Utrecht/het instituut Theo Thijssen. Bij meerdere landelijke projecten had hij, altijd stimulerend en inspirerend, een voortrekkersrol door zijn scholen in te zetten als pilot-school, bestuursfuncties te vervullen (Team Op Maat onderwijs), theoretische onderbouwing te leveren (Innovatie Impuls Onderwijs) en nieuwe onderwijsconcepten te schrijven en te promoten (Slim Fit). Ook leverde de heer Booms een bijdrage bij de totstandkoming van de ALPO, de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Studenten kunnen hier een academische opleiding Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht combineren met een opleiding tot basisschooldocent aan de Hogeschool Utrecht. De heer Booms zette zich in om op deze manier talentvolle studenten te ‘winnen’ voor het basisonderwijs.

Naast zijn inzet voor het onderwijs heeft de heer Booms een vrijwillige inzet bij het Hospice IJsselstein, de stichting Vrienden van het Hospice IJsselstein, de Raad van Toezicht welzijnsstichting Pulse en in het verleden het Millenniumplatform van de gemeente IJsselstein.

*De Stichting Robijn is het bevoegde gezag van elf openbare basisscholen. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio IJsselstein en Nieuwegein.

Ed Booms KO