Lintjesregen 2021

Burgemeester Van Domburg heeft vandaag, maandag 26 april, acht inwoners verrast met een Koninklijke onderscheiding. Geen feestelijk ontvangst op het Historisch Stadhuis. De burgemeester verraste de decoranda door in zijn oldtimer, vol met koffertjes met de Koninklijke versierselen en natuurlijke oranje boeketten bloemen, voor het huis te rijden en deze bij de voordeur te overhandigen.
De decoranda hebben zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving zowel lokaal, nationaal als ook internationaal. De verdiensten liggen op maatschappelijk, zorg, sport en kerkelijk terrein.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

  • De heer F.J.M. (Frits) Scheublin

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

  • De heer H.J.A. (Dick) van den Bosch
  • Mevrouw M.G. (Marieke) Decnop
  • Mevrouw J.H. (Ria) Hofmans-Hauer
  • De heer J.H. (Hans) Lappee
  • De heer J.B.A.J. (John) Reinerie
  • Mevrouw E.M. (Elise) van Schalkwijk
  • De heer P.J.H. (Peter) van Vucht
  • De heer W.N. (Walter) Zevenbergen 

Lees hier onder de motivaties

De heer Scheublin

Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door het leven van de heer Scheublin. Vanuit zijn professie zet hij als expert zijn kennis en vaardigheden in voor innovatie, research, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van de sociale economie op vier continenten. Vele malen reist hij hiervoor de wereld over om projecten te begeleiden.
Vanuit zijn lidmaatschap van de Rotary is de heer Scheublin betrokken bij het aanleggen van sanitairgebouwen op Lombok/Indonesië en een drinkwatersysteem op West Java/Indonesië. 
In 2018 treedt hij toe als bestuurslid van de Vereniging van BAM gepensioneerden en beheert hij de portefeuille Sociaal Economische Zaken.  

De heer Van den Bosch

De heer Van den Bosch zijn professie is architect. Als parochiaan van de geloofsgemeenschap H. Nicolaas neemt hij het beheer van de twee kerken (Nicolaas Basiliek en Pauluskerk) op zich. Onder zijn leiding wordt het grote onderhoud aan de Nicolaas Basiliek voorbereid en uitgevoerd. 
Als de geloofsgemeenschap H. Nicolaas opgaat in de Parochie Heilige Drie-eenheid kwam daarbij de verantwoordelijkheid voor de instandhouding; klein en groot onderhoud van acht monumentale kerkgebouwen. De heer Van den Bosch wordt in 2013 officieel benoemd als lid van het Parochiebestuur H. Drie-eenheid met de portefeuille Bouwzaken. Namens het parochiebestuur heeft de heer Van den Bosch intensief contacten onderhouden met de lokale beheerders, monumentenwacht, architecten, subsidieverstrekkers op Provinciaal- en Rijksniveau. Dit heeft geleid tot vijf afgeronde restauraties van kerken en de ontwikkeling van nieuwe bestemmingen voor pastorieën.  

Mevrouw Decnop 

Zowel in de professionele sector als in de vrijwillige sector was er geen opvang/begeleiding voor nood bij partners/mantelzorgers van patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Mevrouw Decnop neemt in 20004, onder de vlag van welzijnsstichting Pulse/Steunpunt Mantelzorg, het initiatief voor de oprichting van de lotgenotengroepen Niet Aangeboren Hersenletsel. Lotgenoten ontmoeten elkaar hier. Zij delen ervaringen, praten met elkaar  en af en toe is er gelegenheid om samen leuke dingen te ondernemen en bovenal vinden zij bij mevrouw Decnop kennis, advies en een luisterend oor. Lotgenoten kijken uit naar de ontmoetingen. Mevrouw Decnop is uitgegroeid tot een expert NAH binnen het Steunpunt Mantelzorg. Zij is als vrijwilliger een gelijkwaardige partner in het professionele samenwerkingsverband.  

Mevrouw Hofmans

IJTC Groenvliet is de tennisfamilie van mevrouw Hofmans. In het 50-jarig bestaan van IJTC is mevrouw Hofmans al 45 jaar vrijwilliger. Eerst als lid van de Jeugdcommissie en sinds 1984 houdt zij zich in de Technische Commissie bezig met het sporttechnische beleid van de vereniging. Als Vereniging Competitie Leider maakt zij het jaarlijks voor 300 leden mogelijk om competitie te spelen.  
Ook bij het jaarlijkse open IJTC-toernooi, de diverse clubkampioenschappen en het open jeugdtoernooi ‘het Groentje’ is mevrouw Hofmans als Vereniging Toernooi Leider verantwoordelijk voor de organisatie van deze verenigingsactiviteiten. 

De heer Lappee

De heer Lappee is een Koninklijke onderscheiding toegekend voor zijn verdiensten in de gemeentepolitiek. 25 jaar lang, waarvan bijna zes jaar als wethouder en de resterende periode als raadslid, heeft hij zich ingezet voor de belangen van de stad IJsselstein. 

De heer Reinerie

De heer Reinerie zet zich vanaf 1998 tot en met 2020 in diverse bestuursfuncties in voor de Hockeyclub IJsseloever (HCIJ). Van 1999 t/m 2005 en van 2016 t/m 2020 is hij de voorzitter. 
De heer Reinerie is zeer onderscheidend geweest: initiatiefnemer, gesprekspartner bij banken, gemeente en hockeybond. Hij drukte hiermee een sterke stempel op de ontwikkeling van de hockeyclub. Onder zijn leiding is op het sportpark van velden en clubhuis geruild met de korfbalvereniging; drie kunstgrasvelden vernieuwd; de bouw van een nieuw clubhuis gerealiseerd en is er een groei van het aantal leden naar ca. 1050.
IJsselstein heeft een bruisende binnenstad. In februari 2019 wordt de Bedrijveninvesteringszone Eigenaren (BIZ-E) opgericht. De heer Reinerie wordt benoemd tot voorzitter. Hij zet de lijnen uit, brengt rust tussen huurders en verhuurders en zorgt ervoor dat het functioneren van het IJsselsteinse centrum een voorbeeld is voor vele binnensteden in Nederland.

De heer Van Vucht

De heer Van Vucht is al 25 jaar in verschillende rollen vrijwilliger bij de IJsselsteinse Tennisclub Groenvliet (IJTC).
Van 1996 tot 2015 is de heer Van Vucht voorzitter van de redactiecommissie van het clubblad Netnieuws. Na zijn aftreden als voorzitter blijft hij in de commissie betrokken als redacteur verantwoordelijk voor berichtgeving op de website en het versturen van nieuwsbrieven. De heer Van Vucht is als afgevaardigde van de Redactiecommissie 19 jaar lid van het Algemeen Bestuur. 
In 2010 is hij de eindredacteur van het lustrumboek ’40 jaar IJTC’. 
In 2012 wordt de heer Van Vucht verantwoordelijk voor het ledenbeheer. 
IJTC is de trotse bezitter van een tennispaviljoen, keuken en bar in eigen beheer. De heer Van Vucht is één van de barwachten. De heer Van Vucht is dagelijks op het tennispark. Hij is de vraagbaak voor de vereniging.

De heer Zevenbergen

De heer Zevenbergen was van 1993 tot 1999 lid van de Bewonersgroep IJsselveld-Oost. Al snel kwam daar het lidmaatschap van de Bewonersraad IJsselsteinse Woningbouw Vereniging bij. Dit is de voorloper van de huidige Huurdersvereniging IJsselstein (HVIJ). De heer Zevenbergen vervulde de functie van penningmeester en is nu al jarenlang de secretaris. De HVIJ zet zich in voor de belangen van de huurders van woningen van Provides. Als absoluut hoogtepunt van zijn inzet wordt genoemd: zijn invloed, in samenwerking met medebestuurders, van het huidige huurprijsbeleid van Provides, waar gelijkheid hét kenmerk van is.
De heer Zevenbergen heeft, ondanks zijn 82 jaar, ook nog altijd een inzet bij welzijnsstichting Pulse. Als lid van de knijperploeg zorgt hij ervoor dat de wijk IJsselveld-Oost schoon en netjes is.

Mevrouw Van Schalkwijk

Mevrouw Van Schalkwijk ontving haar Koninklijke onderscheiding voor vele jaren van mantelzorg aan haar moeder en de vrijwillige inzet bij Harmonie Amicitia. Al jarenlang vervult zij in de vereniging de bestuursfunctie van secretaris.