Lintjesregen 2022

Burgemeester Van Domburg heeft vandaag, dinsdag 26 april, zes inwoners verrast met een Koninklijke onderscheiding..
De decoranda hebben zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving in onze stad. De verdiensten liggen op de terreinen: maatschappelijk, zorg, dierenwelzijn en sport.

De heer J.C. Boer, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw M.E.J. Hooijen-Bos, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer E.P.C. de Jager , Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw H.M. van Mourik - Verkleij, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer E. van de Sanden , Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer J.W.M. de Wit , Lid in de Orde van Oranje Nassau

U leest hier de toespraak van de burgemeester.

v.l.n.r.: Burgemeester Van Domburg, de heer De Wit, Mevrouw Hooijen-Bos, de heer De Jager, de heer Boer, mevrouw Van Mourik-Verkleij en de heer Van de Sanden.

Lintjesregen 22.04.26

De heer Johan Boer

De heer Boer wordt in 2002 lid van de sponsorcommissie.van IJFC. En dan gaat het balletje rollen en wordt hij penningmeester om vervolgens in 2005 de voorzittershamer op te pakken. In de periode van 2008 tot 2020 combineert de heer Boer de functies van voorzitter, penningmeester en voorzitter van de sponsorcommissie. 
Onder zijn leiding verdubbelt het aantal leden van IJFC en wordt het blauw-witte deel van sportpark Groenvliet ingericht met drie kunstgrasvelden, een tribune, extra kleedkamers en een terras.
Ook is IJFC anno 2022 een voetbalvereniging met plek voor alle IJsselsteiners: peutervoetbal voor de jongste IJsselsteiners; walking voetbal voor de oudste inwoners, het G-voetbal voor onze inwoners met een beperking en het vrouwenvoetbal heeft zich bij IJFC enorm ontwikkeld onder voorzitterschap van de heer Boer.
In november 2021 heeft de heer Boer afscheid genomen als voorzitter van IJFC.

Mevrouw Ria Hooijen-Bos

Mevrouw Hooijen-Bos staat in IJsselstein bekend als het ‘kattenvrouwtje’. Met hart en ziel zet zich dagelijks in om zwerfkatten een goed leven te geven. Ook is zij hét aanspreekpunt voor baasjes van wie de kat de weg naar huis niet meer kan vinden. Onvermoeibaar gaat mevrouw Hooijen op pad met de vangkooi om het dier weer thuis te brengen.
Ook kent IJsselstein mevrouw Hooijen van de ooievaars Bas en Lieke op de schoorsteen van de Nicolaasbasiliek. Door haar doorzettingsvermogen is het gelukt dat de ooievaars nu voor het derde jaar broeden op eieren. IJsselstein is in blijde verwachting van drie jonge ooievaars.

De heer Edwin de Jager

De Scouting Nico Steenbeekgroep IJsselstein viert dit jaar haar 40-jarig jubileum.
Al die tijd is de heer De Jager lid en actief vrijwilliger van de scouting. De heer De Jager ademt scouting. Hij is/was actief als: Leider verkenners; teamleiders scouts; lid groepsbestuur; contactpersoon spelmateriaal; voorzitter beheerstichting ; groepsbegeleider en lid meerdere Lustrumcommissies. De heer De Jager is een drijvende kracht binnen de scouting. Als vrijwilliger heeft hij een grote bijdrage aan de opbouw een continuïteit van de groep. Daarmee zijn honderden of eigenlijk meer dan duizend kinderen en jongeren uitgedaagd om zich door het scout zijn te ontwikkelen. 

Mevrouw Herma van Mourik - Verkleij

De rode draad in het leven van mevrouw Van Mourik is dat zij al haar hele leven vanaf haar veertiende jaar volledig wegcijfert voor anderen. Al 54 jaar lang, en dat de laatste jaren 24 uur per dag, is mevrouw mantelzorger voor naasten.

De heer Erik van de Sanden

De heer Van de Sanden heeft vanaf 1979 als vrijwilliger een glansrijke ‘carrière’ bij de IJsselsteinse Vakantie Ontspanning IJVO. Hij is/was de medebedenker van de ‘angstaanjagende’ spooktent; redacteur van de IJVO-krant, 16 jaar lang bestuurslid in de functies van secretaris, penningmeester en voorzitter en hét aanspreekpunt bij de informatiebalie tijdens de IJVO-week.
Daarnaast was de heer Van de Sanden van 2011 t/m 2016 als algemeen bestuurslid en voorzitter actief in het bestuur van de ondernemersvereniging voor zzp’ers en andere éénpitters: ZZPijl.
En vanaf maart 2017 is decorandus de voorzitter van Scouting Nicosteenbeekgroep IJsselstein.​​​​

De heer Jos de Wit

De heer De Wit was de afgelopen twaalf jaar voor de CDA-IJsselstein gemeenteraadslid.
Een raadslid die voor alle IJsselsteiners zichtbaar en aanspreekbaar was. Met een groot hart voor IJsselstein heeft hij zich in gezet voor de stad en de gemeentepolitiek kleur gegeven.