Openbare bijeenkomst toekomstperspectief IJsselstein 2040

Donderdagavond 21 april krijgt de raad een toelichting op het rapport Toekomstperspectief IJsselstein 2040. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

De openbare bijeenkomst vindt plaats van 21:15 tot 22:15 uur in de raadszaal, met eventueel een uitloop. De bijeenkomst is ook te volgen via ijsselstein.raadsinformatie.nl.

Tijdens de bijeenkomst zal Bureau RUIMTEVOLK de beelden, die zijn opgehaald en verwoord in het rapport Toekomstperspectief IJsselstein 2040, nader toelichten. Dit bureau heeft deze verkenning en consultatie in opdracht van de gemeente vormgegeven en uitgevoerd. De raadsleden hebben gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen. Dit helpt hen en inwoners om een nog beter beeld te krijgen over hoe IJsselstein aankijkt tegen toekomstige uitdagingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen, maatschappelijke voorzieningen, bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid.

Vervolg

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen welke stappen zij zien voor de vervolgfase. Welke keuzes en afwegingen worden gemaakt over de beleidsinhoudelijke thema’s (het wát) en welk proces wordt gevolgd voor het beantwoorden van de vervolgvragen over het hóe. Dit zal later in het jaar duidelijk worden. Het nieuwe college zal hiervoor desgewenst een voorstel formuleren.

Achtergrond

In januari en februari praatten honderden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar over de toekomstige opgaven van IJsselstein. Hiermee krijgt de raad antwoord op haar centrale vraag aan de samenleving wat zij belangrijk vindt voor het leven in IJsselstein nu en in de toekomst. Op donderdag 10 maart 2022 nam de burgemeester namens de gemeenteraad de resultaten in ontvangst van het gesprek over de toekomst van IJsselstein.

Toekomstperspectief