Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein 2021

Poster Tegemoetkoming culturele organisatiesIJsselstein steunt cultuurmakers in de stad met ‘Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein 2021’ De IJsselsteinse cultuur sector is hard getroffen door de maatregelen rondom COVID-19. Veel culturele organisaties konden geen activiteiten organiseren en missen inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de lasten zoals bijvoorbeeld huisvesting en dirigentkosten doorlopen. Het Kabinet heeft via het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. De gemeente IJsselstein stelt dit geld (€ 103.000,--) beschikbaar aan de IJsselsteinse cultuurmakers via de ‘Stimuleringsregeling cultuur IJsselstein 2021’. Door de cultuurmakers financieel te helpen hun activiteiten te organiseren kunnen zij weer inkomsten genereren. Én inwoners van onze stad kunnen weer genieten van het culturele aanbod dat in afgelopen jaar zo gemist werd. Voorwaarde hierbij is uiteraard wel dat de activiteiten moeten passen binnen de geldende coronamaatregelen.

Culturele activiteiten: activiteit op het gebied van erfgoed, muziek, dans, toneel, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst of een combinatie van deze disciplines, uitgevoerd in IJsselstein


Wat houdt de regeling precies in? 

Op woensdag 26 mei 2021 treedt de ‘Stimuleringsregeling cultuur gemeente IJsselstein 2021’ in de vorm van een incidentele subsidie in werking. De regeling loopt tot 31 december 2021. De regeling is bedoeld om de culturele sector in IJsselstein financieel te ondersteunen in het weer oppakken van haar activiteiten in 2021. 


Voor wie 

Cultuurmakers die geen of minder dan € 50.000,-- subsidie van de gemeente ontvangen, kunnen deelnemen aan de stimuleringsregeling. Cultuurmakers zijn verenigingen, instellingen en ondernemers die gevestigd zijn in IJsselstein en ingeschreven staan bij de KvK in de rubriek cultureel ondernemer. Als u hieraan voldoet, kunt u voor deze regeling in aanmerking komen.

Cultuurmakers: een verzamelnaam voor (amateur) culturele instellingen, vrije beroepsbeoefenaren (kunstenaars) of culturele ondernemers gevestigd e/o woonachtig in IJsselstein

Aanvraag indienen 

In de periode van 26 mei tot en met 7 juli 2021 kunnen cultuurmakers een aanvraag indienen voor de organisatie van (additionele) culturele activiteiten in IJsselstein. Binnen twee weken na de beschikking wordt het toegekende subsidiebedrag uitgekeerd. Wilt u aanspraak maken op de regeling? Zorg dat u uw aanvraag op tijd indient en dat deze compleet is, inclusief begroting. Niet complete aanvragen nemen we niet in behandeling. Aanvragen die wij na 7 juli ontvangen, nemen we niet meer in behandeling en wijzen wij af.

Voorwaarden  en aanmelden

Heeft u vragen over de regeling en/of procedure?

Op woensdagavond 2 juni organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@ijsselstein.nl o.v.v. Stimuleringsregeling cultuur gemeente IJsselstein 2021. Vermeld hierin kort uw vraag zodat wij ons voor kunnen bereiden.