Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein 2021

Poster Tegemoetkoming culturele organisatiesIJsselstein steunt cultuurmakers in de stad met ‘Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein 2021’ De IJsselsteinse cultuur sector is hard getroffen door de maatregelen rondom COVID-19. Veel culturele organisaties konden geen activiteiten organiseren en missen inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de lasten zoals bijvoorbeeld huisvesting en dirigentkosten doorlopen. Het Kabinet heeft via het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. De gemeente IJsselstein stelt dit geld (€ 103.000,--) beschikbaar aan de IJsselsteinse cultuurmakers via de ‘Stimuleringsregeling cultuur IJsselstein 2021’. Door de cultuurmakers financieel te helpen hun activiteiten te organiseren kunnen zij weer inkomsten genereren. Én inwoners van onze stad kunnen weer genieten van het culturele aanbod dat in afgelopen jaar zo gemist werd. Voorwaarde hierbij is uiteraard wel dat de activiteiten moeten passen binnen de geldende coronamaatregelen.

Culturele activiteiten: activiteit op het gebied van erfgoed, muziek, dans, toneel, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst of een combinatie van deze disciplines, uitgevoerd in IJsselstein

Cultuurmakers: een verzamelnaam voor (amateur) culturele instellingen, vrije beroepsbeoefenaren (kunstenaars) of culturele ondernemers gevestigd e/o woonachtig in IJsselstein

Update: 26 juli 2021
Meer dan 20 cultuurmakers hebben een aanvraag ingediend om gebruik te mogen maken van de regeling. Zij hebben inmiddels allemaal bericht ontvangen.
Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.