Toekomstperspectief IJsselstein

Toekomstvisie overhandigingOp donderdag 10 maart nam burgemeester Patrick van Domburg namens de gemeenteraad de resultaten in ontvangst van het gesprek over de toekomst van IJsselstein. In januari en februari praatten vele inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar over de toekomst van onze stad en vulden honderden een online vragenlijst in. Hiermee krijgt de raad antwoord op haar centrale vraag aan de samenleving: wat is het profiel van IJsselstein  en wat voor stad willen wij zijn in 2040?

Na de gemeenteraadsverkiezingen gebruikt de raad dit Toekomstperspectief bij het besturen van de stad in het algemeen en bij maken van een brede afweging over de toekomst en de samenwerking in de stad en in de regio.
Ga hier naar de resultaten: Toekomstperspectief

Meer info op: www.ijsselstein.nl/toekomstperspectief