Veiligheidcijfers laten verbetering zien

De meerjarige veiligheidscijfers van het bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland laten zien, dat IJsselstein vorig jaar veiliger is geworden. De totaal geregistreerde criminaliteit en andere feiten die invloed hebben op de veiligheid is met 22% gedaald ten opzichte van 2020, sterker dan de gemiddelde daling van 10% in de regio. 

Burgemeester Van Domburg is content met de bijdrage van inwoners: “Er is een dalende trend van de veel voorkomende criminaliteit zichtbaar. Daar ben ik blij mee. Natuurlijk zijn mensen in dit coronatijdperk meer thuis, maar ook de inzet van inwoners, BOA’s en politie dragen hier actief aan bij. Oplettende buren en surveillance ontmoedigen de mensen die kwaad in de zin hebben. Het plan van aanpak dat we in 2021 samen met partners hebben uitgevoerd, lijkt haar vruchten af te werpen. De dalende cijfers zullen mensen stimuleren deel te nemen aan Burgernet, Waaks! en WhatsAppgroepen. Op deze manier werken we met elkaar aan de veiligheid in de stad.”

Verbetering veiligheid
Van de veel voorkomende criminaliteit  geven alle delicten een veel sterkere daling dan de gemiddelde daling in de regio. Opvallend daarbij is de sterke afname van het aantal brom-, snor en fietsdiefstallen met -57% tegen een daling van -9% regionaal. Ook het aantal autokraken nam af.

Het plan van aanpak om jongerenoverlast tegen te gaan, dat vorig jaar samen met de veiligheidspartners is ontwikkeld, werpt zijn vruchten af: het aantal meldingen laat een sterke daling zien ten opzichte van de regio: -51% in IJsselstein tegen -15% regionaal.

Nadere duiding

  •  Woninginbraak: Het aantal geslaagde woninginbraken is in 2021 helaas weer iets gestegen, maar blijft laag ten opzichte van voorgaande jaren. De maatregelen om woninginbraak in samenwerking met politie en inwoners te beperken geven het gewenste effect. Deze lijn zet de gemeente voort. 
  •  Auto-inbraken: Om auto-inbraken te voorkomen ziet de gemeente ook hier kansen in een succesvolle samenwerking met gemeente, politie en inwoners. Meer en betere openbare verlichting op risicovolle plekken; een gerichte aanpak tijdens surveillancerondes en bewoners die voorzorg maatregelen nemen om de kans op auto-inbraak te minimaliseren. 
  • Online-criminaliteit: Uit landelijke publicaties blijkt dat criminelen hun werkterrein verleggen naar online-criminaliteit. Banken en de Rijksoverheid geven hier veel voorlichting over. Toch blijken veel inwoners hier kwetsbaar voor. Samen met de lokale banken en ouderenorganisaties gaat de gemeente overleggen om samen de internetveiligheid te verbeteren.
  • Jongerenoverlast: Met onder andere het jongerenwerk en de medewerkers van Handhaving zal alles op alles worden gezet om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden.
  • Fietsendiefstal: De afname van diefstal van fietsen, bromfietsen en snorfietsen is mogelijk veroorzaakt doordat mensen als gevolg van corona meer thuis bleven. 

Cijfers RVS
Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is een bureau van en voor 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Politie van Midden-Nederland. RVS verzorgt maandelijks de criminaliteitscijfers van alle gemeenten in Midden-Nederland.