Verwijderen bomen langs trambaan Randdijk, Poortdijk en Pr. W. Alexanderdijk

Bomen trambaanDe sneltram rijdt nu meer dan 35 jaar tussen Utrecht en IJsselstein. Een vervoersmiddel waarmee IJsselsteiners blij zijn: snel, op tijd en comfortabel reizen. De provincie Utrecht is eigenaar van de sneltram. Zij is daarmee ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de sneltram.
De provincie Utrecht heeft ons medegedeeld dat zij door mogelijk vallende takken uit bomen langs het tramspoor aan de Randdijk en de Pr. W. Alexanderdijk de veiligheid van reizigers, voorbijgangers en aanwonenden niet langer kan garanderen. De provincie Utrecht verzoekt ons dringend deze bomen te verwijderen. Wij leggen uit waarom de gemeente IJsselstein hiermee akkoord gaat en hoe wij er voor zorgen de groene uitstraling van de wijk te behouden.

Verhoogd risico vallen van takken
Aan de Randdijk, Poortdijk en de Prins Willem Alexanderdijk staan de bomen dicht langs het spoor. Deze bomen zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot (te) grote bomen. De takken hangen boven de bovenleiding van de tram. De bomen zijn oud en er is een groot risico dat er takken vallen op de bovenleiding, op en/of naast het spoor. De afgelopen jaren is het gevaar zoveel mogelijk tegen gegaan door takken weg te snoeien. De bomen zijn inmiddels zo groot dat snoeien geen oplossing meer is.
De provincie Utrecht wijst ons op de ernst van de situatie. Zij vragen ons dringend de bomen te verwijderen. 

Om hoeveel bomen gaat het?
Er worden 47 bomen aan de Randdijk, 22 bomen aan de Prins Willem Alexanderdijk en 6 bomen aan de zijde van de Poortdijk die op minder dan 8 meter van het spoor staan verwijderd. Op bijgaande tekening kunt u zien om welke bomen het gaat. 
Het is niet mogelijk deze bomen te herplanten. De wortels van de bomen zijn onder het spoor van de tram gegroeid en de groenaannemer kan daarom de wortels niet uitgegraven. Hij zal deze moeten afzagen. Ook zijn de bomen oud en zullen een verplaatsing moeilijk of niet overleven.

Wanneer worden de bomen verwijderd?
Eind februari starten de werkzaamheden aan de tramhalte in het centrum van Nieuwegein. De sneltram rijdt dan enige weken niet. Een goed moment om in de maand maart de bomen te verwijderen. De groenaannemer kan de werkzaamheden dan overdag uitvoeren. De planning is dat de werkzaamheden dan in één week klaar zijn en overlast voor aanwonenden zoveel als mogelijk wordt beperkt. 

Waar planten we nieuw groen aan?

  • Om de wijk de groene uitstraling te laten behouden, planten we nieuwe bomen, hagen en heesters.  We gaan hierbij kiezen voor verschillende soorten groen zodat hier ook voor dieren een goed klimaat ontstaat om te leven. We laten ons hiervoor adviseren door RMN en een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. Het Groen Platform IJsselstein is geïnformeerd over deze plannen.
  • Prins Willem Alexanderdijk: Hier planten we een haag die uit kan groeien van 2 tot 3 meter hoog. Dit komt ten goede aan het groene uitzicht. We onderzoeken nog welke haagsoort hier het beste zal passen. 
  • Randdijk: Aan de overzijde van de trambaan aan de Randdijk worden nieuwe bomen geplant. 
    Op de plek waar de bomen stonden aan de Randdijk planten we een haag die uit kan groeien van 2 tot 3 meter hoog. De hagen komen ten goede aan het groene uitzicht. Daarbij planten we ook nog heesters. 
  • In de wijk Oranje/Europakwartier zijn diverse plekken gevonden, waar bomen geplant kunnen worden. We kijken nog naar meer plekken in de wijk voor de vergroening.
  • Het parkeerterrein van het zwembad krijgt een groener aanzien door daar waar mogelijk stenen te vervangen voor openbaar groen.
  • Wij zijn tot slot op zoek naar meer plekken om bomen te planten in IJsselstein. Denkt u een goede alternatieve locatie te weten? Dan horen we dat graag van u..

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN