Wat kan er nu als er nu natuurijs komt?

Onderscheid Sport en evenement
Is het een (reguliere) buitensportaccommodatie dus gericht op sport en regulier (dat zijn die echte natuurijsbanen). Dan gelden de sportregels (geen groepsvorming, publiek, individueel sporten op afstand etc.)
Is het een evenement gericht op vermaak (ijsbaantje à la kerstmarkt etc.) dan evenement en dus verboden. Zie daarvoor het evenementenbegrip uit de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Tot in ieder geval 2 maart zijn evenementen binnen dit begrip verboden. Dit evenementenbegrip is veel ruimer dan het APV-evenementenbegrip.
Dat betekent voor de situatie in ieder geval tot 2 maart 2021:

Wat mag wel:

  • Ten aanzien van het schaatsen in de publieke ruimte (openbare wateren), dus zonder een organisatievorm, gelden de algemene Covid-19 maatregelen van dat moment. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand en maximale groepsomvang.
  • Een vaste buitenkunstijsbaan (Vechtsebanen) kan open voor individueel sporten(groep van 2 met afstand etc.) of groepen kinderen.
  • Reguliere opspuit- en onderloopbanen van IJsvereniging of Schaatsvereniging mogen worden beijsd en open voor individueel sporten (groep van 2 met afstand etc.) of groepen kinderen. Dit geldt ook voor Openbare grond die regulier wordt gebruikt door IJsvereniging of Schaatsvereniging.

Wat mag niet:

  • Een ijsbaan in stadcentrum etc. (kunststofbaan of kunstijs) wordt gezien als evenement op grond van de Twmc en dus in ieder geval tot 2 maart verboden.
  • Schaatswedstrijd op natuurijs of (natuur)ijsbaan, omdat dat een evenement is.
  • Toertocht op natuur- of kunstijs, omdat dat een evenement is.
  • Er mogen geen publiek of toeschouwers bij de ijsbaan of het schaatsen elders staan. Dit is net als bij voetbaltrainingen van de jeugd verboden, omdat er dan sprake is van te grote groepsgrootte en in extreme gevallen wellicht zelfs van een evenement.
  • Verkoop van eten en drinken waar ter plekke kan worden genuttigd.