Wat vinden cultuurmakers belangrijk in een Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur?

Kunst en cultuur bieden inwoners de mogelijkheid om verhalen te delen, anderen te ontmoeten en hun creatieve talenten te ontwikkelen. De visie uit de nieuwe beleidsnotitie Kunst en Cultuurnota is uitgewerkt in een concept ‘Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur’. Bent u cultuurmaker  in IJsselstein? Wij horen graag wat u belangrijk vindt in dit uitvoeringsprogramma. Geef, anoniem, uw mening door uiterlijk 9 januari deze vragenlijst in te vullen. 

Waarom deze vragenlijst?
In het voorjaar is de beleidsnota Kunst en Cultuur 2021 vastgesteld. Een cultuurvisie voor de komende jaren. Ambities: inclusie, talentontwikkeling en samenwerking staan centraal in deze nota. 
Samen met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit het culturele veld, is het beleid vertaald naar een concept ‘Uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur’. Daarin is aangegeven met welke activiteiten de hier bovengenoemde ambities gerealiseerd kunnen worden. Voordat het uitvoeringsprogramma in januari wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders voor besluitvorming, worden cultuurmakers geïnformeerd en gevraagd hun mening te geven. 
Nadat het college het definitieve Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur vaststelt, wordt de komende jaren samen met alle cultuurmakers verder gebouwd aan een sterke, toekomstbestendige cultuursector. Om zo het culturele leven dat de stad IJsselstein zo kenmerkt, te borgen.

U leest hier de beleidsnotitie Kunst en Cultuur.