Werkzaamheden verkeersregelinstallatie, busstation en fietsenstalling Podiumweg

Vanaf vrijdag 26 maart zijn er werkzaamheden aan de verkeersregelinstallatie (stoplichten) op de kruising Baronieweg – Basiliekpad – Podiumweg. De verkeersregelinstallatie is verouderd en wordt vervangen. Gelijk wordt er ook een systeem aangebracht die een vlotte doorgang van de bussen regelt.
Deze werkzaamheden zijn aanleiding om ook onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden   aan het busstation en groot onderhoud aan de fietsenstalling uit te voeren.

Dit betekent:

  • Tijdelijk depot: op de Podiumweg ter hoogte van de dierenwinkel wordt een depot voor opslag materialen en werkruimte ingericht.
  • Verplaatsen perron busstation: het huidige perron wordt verplaatst naar een tijdelijk perron aan de Podiumweg op de parkeerplaatsen grenzend aan het Hogebiezenpark.
  • Parkeren: Er blijven voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op de Podiumweg. De marktkooplieden parkeren hun auto’s gedurende de werkzaamheden op het Podiumterrein. De invalide parkeerplaatsen worden verplaats naar de zijde van het Basiliekpad.
  • Instellen éénrichtingsverkeer: Voor een veilige doorstroming van het verkeer wordt de Podiumweg tijdelijk ingericht voor éénrichtingsverkeer. Inrijden vanaf kruising Basiliekpad/Baronieweg. 
  • Fietsenstalling: de fietsenstalling op het busstation is buiten gebruik. De fietsen kunnen geparkeerd worden in de klemmen op het Basiliekpad of bij de tramhalte.
  • Bereikbaarheid winkels, verloskundigepraktijk en de markt: deze blijven bereikbaar. Ter plaatse is een looproute aangegeven. 

De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Werken in de openbare ruimte brengt overlast met zich mee. Wij vragen uw begrip en medewerking.