Wijkconnectors als gesprekspartner tijdens jaarwisseling

In IJsselstein is voorafgaand en tijdens de jaarwisseling niet alleen door politie, Stadstoezicht en jongerenwerk gesurveilleerd, maar ook door bewoners; de wijkconnectors. Dit zijn betrokken inwoners die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid en leefbaarheid en in meerdere groepjes in verschillende wijken in IJsselstein aanwezig waren.
 
Tijdens de surveillancerondes zijn zij het gesprek aangegaan met de personen, vooral jongeren, die zij tegenkwamen en waarbij het gedrag daartoe aanleiding gaf. Op deze manier hebben de wijkconnectors, samen met Stadstoezicht, het jongerenwerk en de politie een mooie bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en veiligheid in IJsselstein tijdens de jaarwisseling.

De wijkconnectors zijn gemotiveerd om iets te betekenen voor de jongeren. ‘’Wij zijn er niet zozeer om te handhaven of te corrigeren, maar gaan het gesprek met de jongeren aan om hen te beschermen tegen de consequenties van hun gedrag.’’

De gemeente IJsselstein heeft gekozen voor de inzet van de wijkconnectors om meer verbinding te creëren en daarmee te zorgen voor een positieve sociale controle. Daarnaast heeft de politie ook in andere gemeenten positieve ervaringen opgedaan met de inzet van wijkconnectors. Issam Tahari is coördinator van het project wijkconnectors, dat valt onder hulpverlenersorganisatie Impact Nederland. Impact Nederland coacht en begeleidt ze tijdens hun werk. Alle wijkconnectors hebben voorafgaand aan hun inzet dan ook een training gehad en een certificaat ontvangen. De burgemeester, politie, Stadstoezicht en het jongerenwerk kijken terug op een mooie bijdrage van de wijkconnectors en bedanken ze voor hun inzet!
 

wijkconnectors