Organisatie

We hebben onze organisatie in beeld gebracht.

Download het organogram pdf, 88 kB

Beschrijving

Toelichting organogram

U ziet:

  • 1 griffie als ondersteuning voor de raad.
  • 8 teams als ondersteuning voor het college en de burgemeester, namelijk: Concern, Samenleving, Ruimte & Projecten, Klant, Sociaal Domein, Civiel & Vastgoed, Advies en Interne Ondersteuning.

Bij de gemeente IJsselstein werken zo'n 200 medewerkers. Zij helpen het gemeentebestuur bij het uitvoeren van hun taken. De hele organisatie noemen we GIJS (Gemeente IJsselstein).

De organisatie bestaat uit 2 onderdelen:

  • Medewerkers die alleen voor de raad werken. We noemen hen de griffie. De griffie staat onder leiding van de griffier.
  • Medewerkers die voor het college en de burgemeester werken. Dit deel van de organisatie staat onder leiding van een algemeen directeur. Dat is dezelfde persoon die ook secretaris van de gemeente is. Die persoon combineert het adviseren van het college (secretarisfunctie) met leidinggeven aan de organisatie (directeursfunctie).

Gemeentesecretaris Wilma van de Werken

Afbeelding: onze secretaris/algemeen directeur Wilma van de Werken

De algemeen directeur leidt de organisatie in samenwerking met de leidinggevenden van de verschillende teams. Die noemen we het Managementteam (MT).