Burgemeester

Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de raad. De benoeming geldt voor 6 jaar. Na 6 jaar is herbenoeming mogelijk. Ook hierover adviseert de raad.

De burgemeester is lid van het college en voorzitter van het college en de raad. Verder heeft een burgemeester ook zelfstandige taken. Die gaan meestal over de openbare orde en veiligheid.

Beschrijving

Burgemeester Patrick van Domburg

Patrick van Domburg is in 2015 benoemd tot burgemeester van IJsselstein. In 2021 is hij herbenoemd.

Burgemeester Patrick van Domburg

Afbeelding: burgemeester Patrick van Domburg

Taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
 • Dierenwelzijn
 • Bestuurlijke organisatie, inclusief bestuurlijke vernieuwing (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Regionale samenwerking en externe betrekkingen
 • Stedenband
 • Communicatie, representatie en kabinetszaken
 • Informatieveiligheid en archief

Nevenfuncties als burgemeester, onbetaald

 • Voorzitter Districtelijke Integrale Stuurploeg (DIS), ter bestrijding van ondermijning
 • Lid bestuurlijke werkgroep Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit
 • Lid AB Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid bestuurlijke adviescommissie VRU Risicobeheersing
 • Bestuurlijk trekker klimaatadaptatie en gevolgbeperking overstromingen (voorheen Meerlaagsveiligheid VRU)
 • Lid Regionaal College Politie eenheid Midden-Nederland
 • Penningmeester Stichting Platform De Utrechtse Waarden
 • Lid archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
 • Lid Water- en Klimaattafel/Winnet

Nevenfuncties, niet als burgemeester

 • Voorzitter Vereniging Nederlandse Vestingsteden (onbetaald)
 • Penningmeester Stichting Oldtimerdag Zoetermeer (onbetaald)
 • Voorzitter Stichting Oog op de Natuur (onbetaald)
 • Voorzitter Stichting Utrechtse Kastelen (onbetaald)
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en voorzitter Adviescommissie Utrecht (onbetaald)
 • Voorzitter Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie (betaald)

Spreekuur en contact

Wilt u de burgemeester spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens het maandelijkse spreekuur op de laatste dinsdag van de maand, van 15.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie over het spreekuur

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester buiten het spreekuur om? Vraag het bestuurssecretariaat naar de mogelijkheden.

Huwelijksjubileum

Viert u of vieren uw ouders een huwelijksjubileum van 50, 60 of 65 jaar? En wilt u een persoonlijke felicitatie van de burgemeester ontvangen? Nodig de burgemeester uit voor een bezoek bij u thuis. Bel het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030. Doe dit in ieder geval 4 weken van tevoren.