Burgemeester

Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de raad. De benoeming geldt voor 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar is herbenoeming mogelijk. Ook hier adviseert de raad over.

Beschrijving

De burgemeester is lid van het college, voorzitter van het college en voorzitter van de raad.

Verder heeft een burgemeester ook zelfstandige taken. Die gaan meestal over de openbare orde en veiligheid.

Burgemeester Patrick van Domburg

Patrick van Domburg is in 2015 benoemd tot burgemeester van IJsselstein. In 2021 is hij herbenoemd.

Taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
 • Dierenwelzijn
 • Bestuurlijke organisatie inclusief bestuurlijke vernieuwing
  (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Regionale samenwerking en externe betrekkingen
 • Stedenband
 • Communicatie, representatie en kabinetszaken
 • Informatieveiligheid en archief

Nevenfuncties als burgemeester, onbetaald

 • Voorzitter Districtelijke Integrale Stuurploeg (DIS) ter bestrijding van ondermijning
 • Lid Taskforce GOC georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC)
 • Lid AB Veiligheidsregio Utrecht (portefeuillehouder Brandweerzorg en Huisvesting)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie VRU Risicobeheersing
 • Bestuurlijk trekker klimaatadaptatie en gevolgenbeperking overstromingen (voorheen Meerlaagsveiligheid VRU)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
 • Lid Regionaal College Politie eenheid Midden-Nederland
 • Penningmeester Stichting Platform Utrechtse Waarden
 • Lid Archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
 • Lid Commissie Informatiesamenleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lid Water- en Klimaattafel / Winnet

Nevenfuncties, niet als burgemeester

 • Voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (onbetaald)
 • Penningmeester Stichting Oldtimerdag Zoetermeer (onbetaald)
 • Voorzitter van de gebruikersvereniging Centric (onbetaald)
 • Voorzitter van de stichting Oog op natuur (onbetaald)
 • Voorzitter Stichting Utrechtse Kastelen (onbetaald)
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en voorzitter Adviescommissie Utrecht (onbetaald)
 • Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie (betaald)

Spreekuur en contact

Wilt u de burgemeester spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens het maandelijkse spreekuur op dinsdagmiddag. U belt hiervoor met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030.

Voor de burgemeester is het fijn als hij zich voor kan bereiden op een gesprek. Zo kan hij een inhoudelijke reactie geven op uw vraag of opmerking en is het ook mogelijk een medewerker aan te laten sluiten.

Afspraak maken

De burgemeester heeft spreekuur op de laatste dinsdag van de maand, van 15.30 uur tot 16.30 uur. Inwoners en andere personen kunnen zich tot een week van tevoren aanmelden voor een afspraak. Dit kan door te bellen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030.

Uiteraard blijft het altijd mogelijk om een afspraak met de burgemeester te maken buiten het spreekuur om. Bel ook daarvoor met het bestuurssecretariaat.

Data spreekuur

 • Dinsdag 26 september
 • Dinsdag 31 oktober
 • Dinsdag 28 november
 • Dinsdag 19 december

Felicitatie bij huwelijksjubileum

Viert u of uw ouders een huwelijksjubileum van 50, 60 of 65 jaar? Wilt u een persoonlijke felicitatie van de burgemeester ontvangen? Nodig de burgemeester dan uit voor een bezoek bij u thuis. Neem hiervoor ruim vier weken van te voren contact op met het bestuurssecretariaat via 14 030.