Afval

Op deze pagina vindt u alle informatie over afvalinzameling en -verwerking in onze gemeente. Samen werken we aan een schone en duurzame leefomgeving.

  • Veranderen inzamelen huishoudelijk afval

    Veel mensen scheiden hun afval al heel goed, maar het kan en moet nog beter. Daarom gaan we het inzamelen van het huishoudelijk afval anders organiseren.

  • Afval laten ophalen

    In IJsselstein beheert Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) het recyclingstation. Zij verzorgen het ophalen van grofvuil en huishoudelijk afval via (ondergrondse) containers.