Afval

Op deze pagina vindt u alle informatie over afvalinzameling en -verwerking in onze gemeente. Samen werken we aan een schone en duurzame leefomgeving.

  • Afval ophalen

    We willen meer afval scheiden en daarom gaan we het inzamelen van huishoudelijk afval anders organiseren. Ons doel, zoals beschreven in het afvalbeleidsplan (pdf, 102 kB), is om in 2025 70% van het afval te scheiden. Dit betekent dat inwoners nog maar 100 kilogram restafval per persoon per jaar mogen produceren. Nu is dat nog 200 kilogram per persoon per jaar. We maken het scheiden van afval nog gemakkelijker voor inwoners. Bekijk de animatie of lees hieronder wat er voor u verandert.

  • Afval

    In IJsselstein zamelt Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) het huisvuil in.