Financiën

De planning-en-controlcyclus is de begrotingscyclus van de gemeente. Deze cyclus start met de kadernota en eindigt met de jaarrekening. De verschillende onderdelen van de cyclus staan hieronder uitgelegd. Ontdek waarvoor welk onderdeel bedoeld is.

Beschrijving

Kadernota en financieel perspectiefnota

De kadernota is de start van de begrotingscyclus. Hiermee bepaalt de raad wat we volgend jaar anders gaan doen. Dit wordt meegenomen in de begroting. In de financieel perspectiefnota staat hoeveel geld we hieraan kunnen uitgeven.

Kadernota 2024, gemeente IJsselstein (pdf, 2,16 MB)
Kader- en financieel perspectiefnota 2022 (pdf, 1,04 MB)
Kadernota 2021 (pdf, 714 kB)
Financieel perspectiefnota 2021 (pdf, 461 kB)

Programmabegroting

In de programmabegroting staat wat de gemeente komend jaar gaat doen en wat dat mag kosten. Nieuwe zaken uit de kadernota en het coalitieprogramma staan hier ook in.

Begroting

Infographic programmabegroting 2024, gemeente IJsselstein (pdf, 2 MB)
Programmabegroting 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 2,59 MB)
Programmabegroting 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 1,79 MB)
Programmabegroting 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 2,25 MB)

Kwartaalrapportages (Q-rapportages)

Elke 3 maanden staat in de kwartaalrapportage hoe de uitvoering van de begroting gaat. Als doelen niet gehaald worden, dan staat dat hierin beschreven. Ook als zaken meer of minder geld kosten wordt hierin uitgelegd waarom.

Q3 rapportage 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 396 kB)
Q2 rapportage 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 280 kB)
Q1 rapportage 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 272 kB)
Q3 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 364 kB)
Q2 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 277 kB)
Q1 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 297 kB)
Q3 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,32 MB)
Q2 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,33 MB)
Q1 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,27 MB)

Decembernota

Met de decembernota worden de laatste aanpassingen aan de begroting gedaan. Ook wordt geld meegenomen naar volgend jaar, mochten zaken uitlopen.

Decembernota 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 332 kB)
Decembernota 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 605 kB)

Jaarstukken

In de jaarstukken staat wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. En wat niet. Ook de kosten staan hierbij. Dit wordt vergeleken met de begroting. Verschillen worden uitgelegd.

Jaarstukken 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 7,65 MB)
Jaarstukken 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 6,85 MB)

Hulp nodig?

Kunt u de tekst niet lezen of begrijpt u de informatie (in het document) niet? Neem contact met ons op. Bel 14 030 of stuur ons een bericht.

Contactformulier