Gemeentelijke belastingen

De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt sommige belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en zorgt voor de inning. De overige gemeentelijke belastingen en heffingen doen we zelf.

Beschrijving

Belastingen die de BSR regelt

U krijgt van BSR 1 aanslagbiljet voor de hiervoor genoemde belastingen.
Daarnaast int BSR de BIZ-bijdrage (Bedrijveninvesteringszone Binnenstad).

Hoe werkt het?

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken;
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten;
  • Kwijtschelding aanvragen;
  • Aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.

 

Meer informatie

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel
Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel
Telefonisch: 0344 - 70 47 04
E-mail: contactformulier
Website: www.bsr.nl

 

Belastingen die we zelf innen

Belastingen die wij regelen

Bezwaren over parkeerbonnen stuurt u naar onze parkeerbeheerder, P1 via parkeerserviceijsselstein@p1.nl.

Heeft u bezwaar tegen leges, de lijkbezorgingsrechten of de marktgelden? Stuur uw bezwaren dan op binnen 6 weken na de datum op de aanslag. Het bezwaarschrift moet de redenen van uw bezwaar bevatten. Stuur ook een kopie van de aanslag als bijlage mee.

Online bezwaar indienen

Of schriftelijk (niet per e-mail) bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Meer informatie hierover staat op de aanslag.