Zorg, onderwijs en ondersteuning

 • Mantelzorgwaardering

  De gemeente IJsselstein wil mantelzorgers die actief zijn voor inwoners van IJsselstein bedanken. Ze doet dit met een mantelzorgwaardering. Deze waardering is een lokale cadeaubon. Aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2023 kan van 1 juli tot en met 30 september 2023.

 • Team Sociaal Domein

  Het Team Sociaal Domein is er voor alle inwoners van IJsselstein die (tijdelijk) ondersteuning kunnen gebruiken.

 • FIT IJSSELSTEIN

  FIT IJsselstein is een samenwerking van aanbieders op het gebied van sport en gezondheid. Dit netwerk is verbonden aan de uitvoering van diverse initiatieven uit het sport- en preventieakkoord.

 • Welkome Wijk

  Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen niet meer in een ggz-instelling, maar zelfstandig thuis. Dit kan ook in uw wijk zijn.

 • Leerplicht

  Gaat een kind niet (meer) naar school, zonder dat hier een goede reden voor is? Dan meldt de school dit verzuim direct bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO.

 • Samen IJsselstein

  Bijna 1 op de 10 IJsselsteiners is eenzaam. Samen met verenigingen, stichtingen en organisaties wil de gemeente IJsselstein zich (extra) blijven inzetten voor de strijd tegen eenzaamheid.

 • Kinderopvang en peuteropvang

  Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek? Bekijk het aanbod in IJsselstein in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Leerlingenvervoer

  We vinden het belangrijk dat alle kinderen uit IJsselstein naar school gaan. En dat ze bij hun school kunnen komen. Soms is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor een deel van de kosten van het vervoer. Er zijn verschillende soorten vergoedingen. Denk aan een fietsvergoeding, kilometervergoeding, OV- of taxivervoer (= groepsvervoer).

 • Project Werkmaatje

  Gemeente IJsselstein en Lopik starten het project Werkmaatje en koppelen werkzoekenden aan coaches. Met de tips en begeleiding van coaches heeft de werkzoekende een grotere kans op het vinden en behouden van werk.

 • Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ)

  Het PSIJ adviseert de gemeente over allerlei zaken van het sociaal domein. Dit is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken hebt. Denk aan zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en leefbaarheid van uw buurt.