Zorg, onderwijs en ondersteuning

 • Team Sociaal Domein

  Het Team Sociaal Domein is er voor alle inwoners van IJsselstein die (tijdelijk) ondersteuning kunnen gebruiken.

 • FIT IJSSELSTEIN

  FIT IJsselstein is een samenwerking van aanbieders op het gebied van sport en gezondheid. Dit netwerk is verbonden aan de uitvoering van diverse initiatieven uit het sport- en preventieakkoord.

 • Vertrouwenspersoon en klachten

  Wilt u met een onafhankelijk persoon praten over hoe regelingen in elkaar zitten, wat u kunt verwachten of wat uw rechten zijn? Of heeft u klachten over de gemeente?

 • Cliëntondersteuning

  Zoveel verschillende regelingen, wetten en soorten ondersteuning. Waar heeft u recht op en wat past het beste? Heeft u vragen over zorg, onderwijs of financiële regelingen?

 • Zij zijn in control

  Kinderen (11-18 jaar) staan aan het roer van hun leven. Ze maken hun eigen beslissingen en daarmee ook hun eigen fouten. Wij willen voorkomen dat deze fouten tot incidenten leiden.

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  Heeft u of uw kind 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Via de Wet langdurige zorg krijgt u zorg voor uw aandoening of beperking.

 • Leerplicht

  Gaat een kind niet (meer) naar school, zonder dat hier een goede reden voor is? Dan meldt de school dit verzuim direct bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO.

 • Kinderopvang en peuteropvang

  Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek? Bekijk het aanbod in IJsselstein in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Leerlingenvervoer

  We vinden het belangrijk dat alle kinderen uit IJsselstein naar school gaan. En dat ze bij hun school kunnen komen. Soms is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor een deel van de kosten van het vervoer. Er zijn verschillende soorten vergoedingen. Denk aan een fietsvergoeding, kilometervergoeding, OV- of taxivervoer (= groepsvervoer).

 • Hulp in huishouden

  Lukt het u niet om uw woning schoon te houden? Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

 • Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ)

  Het PSIJ adviseert de gemeente over allerlei zaken van het sociaal domein. Dit is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken hebt. Denk aan zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en leefbaarheid van uw buurt.