Wonen en leefomgeving

 • Kaart woningbouwlocaties IJsselstein

  Ontdek de woningbouwlocaties in IJsselstein, visueel weergegeven op een interactieve kaart.

 • Veiligheid

  Gemeente, handhavers en politie werken nauw samen om IJsselstein nog veiliger te maken. Maar u kunt ook zelf dingen doen om uw buurt veiliger te maken.

 • Gemeentelijke belastingen

  De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt sommige belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en zorgt voor de inning. De overige gemeentelijke belastingen en heffingen doen we zelf.

 • Klimaatadaptatie

  Het klimaat verandert. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Voor een toekomst- én klimaatbestendig IJsselstein zet de gemeente in op klimaatadaptatie.

 • Klimaat en energie

  In Nederland merken we steeds meer de gevolgen van klimaatverandering, zoals lange periodes van droogte en hevige regenbuien.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. De invoering van deze wet is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2024.

 • Toekomstperspectief

  Op deze pagina vind je alle informatie over het proces van het Toekomstperspectief 2040: een brede raadpleging en dialoog met de stad over de toekomst van IJsselstein.

 • Het initiatievenbudget

  Heeft u een idee of initiatief dat bijdraagt aan een socialere, mooiere, gezelligere, veiligere leefomgeving? Dan kunt u een online aanvraag indienen. Mogelijk komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage.

 • Starterslening

  Woont u in IJsselstein en koopt u uw eerste woning? De gemeente IJsselstein wil koopstarters graag helpen bij de aankoop van een woning.

 • Urgentie aanvragen

  Bent u dringend op zoek naar een woning in IJsselstein? Vraag een urgentieververklaring aan bij het Vierde Huis. Zij behandelen de urgentie aanvragen voor de gemeente IJsselstein.

 • Onderhoud Openbaar Groen

  IJsselstein is een stad met een groen karakter. Hier hechten we grote waarde aan en we willen dit ook graag behouden.

 • Verwijderen en nieuw te planten bomen 2022/2023

  Sinds november 2022 laat de gemeente IJsselstein een aantal zieke of onveilige bomen kappen en nieuwe bomen aanplanten.

 • Regels voor honden

  Bij het uitlaten van uw hond is het belangrijk om de regels van onze gemeente te volgen, zodat zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zonder hinder van de buitenlucht kunnen genieten.

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u eerst controleren waar de verstopping precies zit: in eigen grond of in gemeentegrond.

 • Verhuur volkstuinen

  De gemeente beheert het volkstuinencomplex aan de Noord IJsseldijk en verhuurt volkstuinen van ongeveer 100 m2. Op dit moment zijn er geen volkstuinen vrij.

 • Nee- Nee sticker of Nee- Ja sticker

  Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, kunt u een gratis sticker ophalen bij het stadhuis.

 • Buitenspelen van nu in IJsselstein!

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt. Het is gezond en goed voor ontwikkeling van het kind.