College

 • College

  Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en de wethouders vormen samen het college.

 • Coalitieakkoord 2022-2026

  Vóór IJsselstein! Een brede coalitie om gezamenlijk de uitdagingen voor de stad IJsselstein op te pakken. Wij vinden elkaar in onze ambities voor de stad, de urgentie om gezamenlijk de enorme woningnood aan te pakken en de zorg voor onze inwoners goed en betaalbaar te houden.

 • Collegebesluiten

  Het college vergadert elke week op dinsdagochtend. In die vergaderingen neemt het college besluiten en voert overleg.

 • Spreekuur burgemeester en wethouders

  Wilt u de burgermeester of een wethouder spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens het maandelijkse spreekuur op dinsdagmiddag. U belt hiervoor met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030.