College

 • College

  Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Coalitieakkoord 2022-2026

  Vóór IJsselstein! Een brede coalitie om gezamenlijk de uitdagingen voor de stad IJsselstein op te pakken. Wij vinden elkaar in onze ambities voor de stad, de urgentie om gezamenlijk de enorme woningnood aan te pakken en de zorg voor onze inwoners goed en betaalbaar te houden.

 • B&W besluiten

  B&W besluiten (collegebesluiten) zijn beleidsnota's en concrete plannen die officieel worden vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders.

 • Spreekuur en contact

  Wilt u een wethouder of de burgemeester spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens het maandelijkse spreekuur op dinsdagmiddag. U belt hiervoor met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030.