College

  • College

    Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

  • B&W besluiten

    B&W besluiten (collegebesluiten) zijn beleidsnota's en concrete plannen die officieel worden vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders.

  • Spreekuur en contact

    Wilt u een wethouder of de burgemeester spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens het maandelijkse spreekuur op dinsdagmiddag. U belt hiervoor met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030.