Verkiezingen

Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland zoals voor de Tweede Kamer, Kamer, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraden en het Europees Parlement.
De meeste verkiezingen worden om de 4 jaar gehouden.