Nieuws

Blijf op de hoogte! Keer regelmatig terug naar deze pagina. Wij geven tips, delen mooie verhalen over het stadje en meer. Tip: maak gebruik van de RSS-feed.

 • Gratis fitheidtest

  05 juni 2023

  Bewegen is belangrijk om gezond te blijven. Dat is een stuk makkelijker als u fit bent. De fittest van Stichting Pulse is een goede manier om uw gezondheid in kaart te brengen. De uitkomst van de test kan u motiveren om uw eet- en beweegpatronen te veranderen of juist vast te houden.

 • Denk mee over het nieuwe parkeerbeleid

  05 juni 2023

  De gemeente nodigt inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers uit om mee te denken over het nieuwe parkeerbeleid. Via een online interactieve kaart haalt de gemeente verbeterpunten op bij alle doelgroepen. Ook houdt de gemeente interviews met belangenorganisaties en experts én worden er parkeertellingen op verschillende tijdstippen gehouden. De resultaten van al deze onderzoeken vormen de basis voor het nieuwe Parkeerbeleidsplan 2035.

 • Overeenkomst woonlocatie Randdijk getekend

  25 mei 2023

  Op woensdag 17 mei 2023 ondertekenden wethouder Peter Bekker en directeur René van Arnhem van VABO Ontwikkeling B.V. de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Randdijk. Op de locatie gaat VABO ongeveer 140 woningen ontwikkelen en ook zelf bouwen. Een anterieure overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een bestemmingsplan. In overleg met de gemeente werkt VABO de komende tijd samen met de buurt aan een definitief ontwerp voor woningbouw en aan een bestemmingsplan.

 • Kansrijke Start

  25 mei 2023

  Kinderen verdienen de best mogelijke start in het leven. Wat in de eerste 1.000 dagen van een kind gebeurt, kan grote invloed hebben op de ontwikkeling. Wij werken samen met Lopik om kinderen een kansrijke start te bieden. Daarvoor hebben we ook ouders nodig die met ons mee willen denken.

 • Gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied klaar

  23 mei 2023

  Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor met het oog op de toekomst minimaal 80% van het Kromme IJsselgebied voor het buitengebied te reserveren. En maximaal 20% voor woningbouw. Dat staat in het gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied.

 • Tips om fietsendiefstal te voorkomen

  23 mei 2023

  De laatste tijd weten fietsendieven IJsselstein goed te vinden. Vooral elektrische fietsen zijn een gewild object. Gebruik deze basistips om uw fiets veilig te stallen. Of het nu op straat is, bij u thuis of in een fietsenstalling. Zo maakt u het fietsendieven moeilijker om uw fiets te stelen.

 • Verkeershinder N210 bij Benschop

  22 mei 2023

  Tussen 30 mei en 12 juni pleegt Provincie Utrecht groot onderhoud aan de N210. Om de hinder te beperken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

 • Handig: online uw rijbewijs verlengen

  16 mei 2023

  Vanaf 1 juni kunt u uw rijbewijs online verlengen en al na twee dagen ophalen. Een eerste rijbewijs moet u nog wel persoonlijk op het stadhuis regelen.

 • De Jeugdnota IJsselstein 2023-2026 is definitief.

  16 mei 2023

  De jeugdnota is het plan van de gemeente om alle jongeren van 0 tot 23 jaar de beste start en kansen te bieden in hun leven.

 • Noodkap Weegbree

  16 mei 2023

  Op 17 mei wordt ter hoogte van Weegbree 99 met spoed een boom gekapt.

 • Hoe denkt IJsselstein over de toekomst van de binnenstad?

  08 mei 2023

  Precies 800 IJsselsteiners typeren de binnenstad als 'gezellig' en vinden de historische gebouwen het meest bepalend voor het karakter. Het behoud van een divers winkelaanbod zou de meeste prioriteit moeten krijgen. Dit blijkt uit een enquête die we in maart en april hielden. Benieuwd naar de uitkomsten?

 • Dat verdient een lintje

  08 mei 2023

  IJsselstein is trots op haar inwoners die bereid zijn een stapje extra te doen, mensen die bovenmatige inspanningen leveren voor de samenleving. Om deze trots te tonen kunnen we inwoners voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, ook wel ‘lintje’ genoemd. Een eerbetoon aan mensen die het écht verdienen.

 • Lintjes in IJsselstein

  26 april 2023

  Burgemeester Van Domburg heeft vandaag, woensdag 26 april, drie inwoners verrast met een Koninklijke onderscheiding.
  De decoranda hebben zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving in onze stad. De verdiensten liggen op de terreinen: maatschappelijk, zorg en sport.

 • Denk mee over de nieuwe dienstregeling voor het OV in 2024

  25 april 2023

  De vervoersmaatschappijen Syntus en U-OV zijn bezig met plannen voor de dienstregeling 2024. Reist u regelmatig met het openbaar vervoer (OV)? Dan horen de vervoersmaatschappijen en provincie graag vóór 7 mei wat u vindt van de nieuwe plannen. Wordt uw reis beter of eenvoudiger? Of duurt het juist langer door bijvoorbeeld een extra overstap?

 • Rondje Kunst op Straat

  24 april 2023

  Kunst is overal, ook op straat in IJsselstein. Het Rondje Kunst op Straat, is een gratis audiotour van 12 km langs kunstwerken in de binnenstad en verschillende wijken van IJsselstein.

 • Geen omgekeerde vlag bij officiële gelegenheden

  19 april 2023

  Burgemeester en wethouders roepen inwoners van IJsselstein op om het Nederlandse rood-wit-blauw op een correcte wijze uit te steken tijdens officiële feest- en herdenkingsdagen. Het gaat daarbij om onder andere Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

 • Participatieavond woningbouwplan Ruimtevaartbaan

  17 april 2023

  Op woensdag 26 april organiseert initiatiefnemer TopVorm Vastgoed B.V. een eerste informatieavond over een idee voor de bouw van ongeveer 80 woningen bij Ruimtevaartbaan 7a, 9 en 11. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De avond begint om 18.30 uur en is in het Kruispunt aan de Touwlaan 36.

 • Bellen naar het Sociaal Team en het Jeugdteam

  12 april 2023

  Het Team Sociaal Domein, voorheen het Sociaal Team en het Jeugdteam, is vanaf nu bereikbaar via het gemeentelijk telefoonnummer 14 030.

 • Hoe krijg ik minder restafval?

  11 april 2023

  Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit herbruikbare materialen. Omdat we het opnieuw kunnen gebruiken, noemen we ze liever ‘grondstoffen’ in plaats van ‘afval’. Als we ons afval goed scheiden, houden we minder restafval over. Daarom geven wij u graag een aantal tips, die u helpen uw afval makkelijker te scheiden.

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdzorg

  11 april 2023

  Alle IJsselsteiners die in 2022 zorg hebben ontvangen vanuit de jeugdzorg of de Wmo, bijvoorbeeld via het Jeugdteam of het Sociaal Team van de gemeente, ontvangen deze week een brief over een cliëntervaringsonderzoek.

 • Het asbestdak eraf

  10 april 2023

  Krijgt u alweer zin om de tuin op te knappen? Hopelijk pakt u uw schuurtje of aanbouw met asbestdak dit voorjaar ook direct aan. Geschroefde golfplaten mag u onder voorwaarden zelf verwijderen. Vrij eenvoudig en kostenbesparend.

 • Denk mee over het Nedereindse Park

  04 april 2023

  De gemeente Utrecht nodigt u uit om mee te denken over het Nedereindse Park. Dat is het recreatiegebied rond de Nedereindseplas op Utrechts grondgebied, maar ook van belang voor IJsselsteiners.

 • Welkome Wijk Bijeenkomst voor inwoners

  03 april 2023

  Om meer te leren over wat het betekent om te leven met een psychische kwetsbaarheid organiseert de gemeente de bijeenkomsten Welkome Wijk. Meld je aan voor de bijeenkomst voor inwoners op donderdag 20 april.

 • Gratis compost afhalen op 25 maart in IJsselstein

  21 maart 2023

  De gemeente IJsselstein en Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) organiseren op zaterdag 25 maart wederom een compostactie op de landelijke Compostdag 2023. Deze actie vindt plaats op het recyclingstation aan de Archimedesstraat 3 tussen 9.30 en 16.00 uur. Op vertoon van hun legitimatie kunnen inwoners van de gemeente IJsselstein gratis één zak compost ophalen, zolang de voorraad strekt.

 • Denk mee over de binnenstad

  16 maart 2023

  De gemeente nodigt u uit om mee te denken over de toekomst van onze binnenstad. Samen met uw inbreng maken we een plan waar we de komende 20 jaar aan gaan werken. Met hulp van het inwonerpanel, een brede enquête en rondetafelgesprekken in de binnenstad maken we een plan om de binnenstad ook richting 2040 leefbaar én vitaal te houden.

 • Samenwerken om uithuisplaatsingen jongeren te voorkomen

  16 maart 2023

  Vier Jeugdhulpaanbieders en de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden van de regio Lekstroom, slaan de handen ineen om uithuisplaatsingen van jongeren verder te voorkomen.

 • Woondeals regio's Utrecht en Amersfoort

  13 maart 2023

  Woondeals regio's Utrecht en Amersfoort zorgen komende jaren voor meer én betaalbare woningen. Het Rijk, de provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030.

 • Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ)

  13 maart 2023

  Het PSIJ is van en voor inwoners. Het bestaat uit inwoners en komt op voor de belangen van (kwetsbare) inwoners. Ze zijn onafhankelijk en adviseren de gemeente over allerlei zaken binnen het sociaal domein. Het sociaal domein is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken kunt krijgen. Denk aan zorg, jeugdhulp, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van uw buurt.

 • Mensen met een psychische kwetsbaarheid in uw wijk

  09 maart 2023

  Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen niet meer in een ggz-instelling, maar zelfstandig thuis. Dit kan ook in uw wijk zijn. Leer tijdens de bijeenkomst 'Welkome Wijk' wat u kunt doen als de ander gedrag vertoont wat u niet begrijpt of waar u zich zorgen over maakt.

 • Maatregelen na vuurwerkbom

  07 maart 2023

  Maandagavond 6 maart is een vuurwerkexplosief afgegaan voor een woning aan de Italiëlaan. Buurtbewoners zijn heftig geschrokken. Burgemeester Patrick van Domburg trekt zich de schok in de buurt aan en heeft de woning per direct laten sluiten.

 • Structurele subsidie 2024 aanvragen

  06 maart 2023

  Een structurele subsidie is een subsidie voor een langdurige activiteit die jaarlijks terugkeert. Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon. De aanvraag moet vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar aangevraagd worden.

 • Uitnodiging tweede CultuurCafé

  28 februari 2023

  Gemeente IJsselstein nodigt cultuurmakers uit voor het tweede Cultuurcafé op woensdagavond 15 maart a.s. in Theater Pantalone.

 • Werkzaamheden begraafplaats De Hoge Akker

  27 februari 2023

  Op maandag 13 en dinsdag 14 maart 2023 vinden er werkzaamheden plaats op en om de begraafplaats De Hoge Akker.

 • Zorgen om vitaliteit middelgrote gemeenten

  24 februari 2023

  Wethouders en provinciale politici in gesprek over meer woningbouw.

 • Gratis covid-zelftesten op het stadhuis

  23 februari 2023

  Corona is nog steeds aanwezig. Het blijft belangrijk om te testen of u besmet bent, zeker na Carnaval!

 • Samen voor een vitaal IJsselstein

  16 februari 2023

  De Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en de gedeputeerden van de Provincie Utrecht spreken met de burgemeester en wethouders van IJsselstein in een werkbijeenkomst met elkaar over de vitaliteit van de stad IJsselstein.

 • Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun

  08 februari 2023

  Is uw inkomen laag en zijn uw energiekosten hoog? Dan kan het Noodfonds Energie een deel van uw energierekening betalen. De steun geldt van oktober 2022 tot en met maart 2023 en het maakt niet uit bij welke energieleverancier u zit.

 • Flitspaal op Weg der Verenigde Naties

  07 februari 2023

  Het Openbaar Ministerie heeft een flitspaal geplaatst op de Weg der Verenigde Naties (provinciale weg N210). De paal staat in de bocht ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan. De flitspaal gaat naar verwachting begin maart in werking.

 • Waardering voor judoka Irma Steemers-Rijkse

  21 januari 2023

  Zaterdag 21 januari verraste wethouder Edwin Tas oprichtster Irma Steemers-Rijkse van de jubilerende Judo Ryu Rijkse. Zij ontving het gemeentelijke waarderingssymbool voor haar inzet voor de judosport in IJsselstein bij het 25-jarig jubileum van de club.

 • Nieuwjaarsboodschap van de Burgemeester

  06 januari 2023

  Burgemeester Patrick van Domburg sprak op 6 januari 2023 zijn nieuwjaarsboodschap uit in het Fulcotheater: "We doen het samen."

 • Verbeterslag meldingen buitenruimte

  22 december 2022

  De gemeente en Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) gaan het onderhoud in de buitenruimte anders organiseren. Door een andere verdeling van de taken verandert er per 1 januari 2023 ook iets in de afhandelingen van meldingen en klachten. Met de nieuwe taakverdeling neemt de gemeente een deel van de medewerkers van RMN over.

 • Routenetwerken opnieuw gewaarborgd

  29 november 2022

  Per 1 januari 2023 hernieuwen de provincie Utrecht en 26 Utrechtse gemeenten de samenwerking in het Routebureau Utrecht. Daarmee zijn het beheer en onderhoud, de ontwikkeling en de informatievoorziening en marketing voor de recreatieve fiets-, wandel- en vaarroutes in de provincie Utrecht voor de toekomst zekergesteld.

 • Bomenkap en herplant van bomen 2022/2023

  21 november 2022

  Sinds november 2022 laat de gemeente IJsselstein een aantal zieke of onveilige bomen kappen en nieuwe bomen aanplanten.

 • Energiecoach helpt bij besparen van energie

  16 november 2022

  De kosten voor energie zijn flink hoger geworden. Wie minder energie gebruikt kan dus flink wat geld besparen. Wilt u ook een lagere energierekening? Meld u dan aan voor een gratis adviesgesprek met de ENERGIECOACH.

 • IJsselstein zet zich in voor duurzame woningbouw

  21 oktober 2022

  Namens het college van IJsselstein ondertekende wethouder Edwin Tas in december 2022 een convenant met andere overheden en bouwende partijen in de regio’s Utrecht en Amsterdam om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen.