Iets melden, klacht indienen of bezwaar maken

 • Melding openbare ruimte

  Komt u buiten iets tegen waar de gemeente wat aan kan doen? Meld het ons, dan gaan we ermee aan de slag.

 • Vergoeding bij planschade

  Ruimtelijke plannen in uw omgeving kunnen wijzigen. Dat kan financieel nadelig voor u zijn. Bijvoorbeeld omdat uw eigendom minder waard wordt.

 • Melding straatverlichting en verkeerslichten

  Is er een storing aan een lantaarnpaal of verkeerslicht? Of misschien wilt u een verzoek doen voor het ver-/bijplaatsen van openbare verlichting.

 • Gevonden of verloren

  Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren? Als u in de gemeente iets verliest, of vindt, kunt u naar het stadhuis komen voor hulp. U mag het gevonden of verloren voorwerp ook digitaal melden.

 • Overlast ratten melden

  Alleen samen kunnen we de overlast terugdringen. Ziet u één of meer ratten? Heeft u overlast van ratten? Of denkt u dat er ratten zijn omdat u bijvoorbeeld rattenkeutels ziet? Meld ratten digitaal of bel RMN.

 • Melding zorgfraude

  De gemeente geeft jaarlijks veel geld uit aan inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat zorggeld naar die inwoners gaat die daar recht op hebben. Soms komt dit niet op de juiste plek terecht.

 • Melding ongewenst verhuurgedrag

  Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade geleden? En komt dat door de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als u bewijst dat de gemeente niet of niet goed heeft gehandeld is de gemeente mogelijk aansprakelijk.

 • Klacht over aanbestedingsprocedures

  Bent u tijdens het verloop van een aanbesteding ontevreden? Bijvoorbeeld over het optreden van de gemeente? U kunt dan schriftelijk een klacht indienen.

 • Klacht over gedrag van gemeentepersonen

  Bent u niet tevreden over het gedrag van een medewerker of collegelid (burgemeester of wethouder) van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit? U kunt dan bezwaar maken. Dat kan alleen tegen besluiten die met de uitvoering van overheidstaken te maken hebben.

 • Informatieverzoek indienen

  U heeft recht op informatie van de gemeente. En ook op de informatie die de gemeente van u heeft. U kunt daarvoor online een informatieverzoek indienen.

 • Wet open overheid

  Als uw informatieverzoek geen of onvoldoende resultaat heeft, kunt u de Wet open overheid (Woo) gebruiken. Deze wet geldt sinds 1 mei 2022 en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar soms niet. Dat is bijvoorbeeld als in de Woo of in een andere wet staat dat gegevens niet openbaar zijn.

 • Dwangsom bij niet op tijd beslissen

  Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u dan recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u betaalt.