Iets melden, klacht indienen of bezwaar maken

 • Melding of klacht openbare ruimte

  Als er iets kapot is in de buurt, bijvoorbeeld aan de weg, bomen, beplanting of straatmeubilair, dan kunt u hieronder direct een melding bij de gemeente doen.

 • Vergoeding bij planschade

  Ruimtelijke plannen in uw omgeving kunnen wijzigen. Dat kan financieel nadelig voor u zijn.

 • Melding straatverlichting en verkeerslichten

  Is er een storing aan straatverlichting, verkeerslichten of wilt een verzoek doen verplaatsing openbare verlichting? Storingen aan straatverlichting kunt u rechtstreeks melden aan Citytec.

 • Gevonden of verloren

  Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren? Als u in de gemeente iets verliest, of vindt, kunt u naar het stadhuis komen voor hulp. U mag het gevonden of verloren voorwerp ook digitaal melden.

 • Overlast ratten melden

  Alleen samen kunnen we de overlast terugdringen. Ziet u één of meer ratten? Heeft u overlast van ratten? Of denkt u dat er ratten zijn omdat u bijvoorbeeld rattenkeutels ziet? Meld ratten digitaal of bel RMN.

 • Melding zorgfraude

  De gemeente geeft jaarlijks veel geld uit aan inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat zorggeld naar die inwoners gaat die daar recht op hebben. Soms komt dit niet op de juiste plek terecht.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden en denkt dat dat door de gemeente komt, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente is alleen aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld.

 • Klacht over aanbestedingsprocedures

  Het kan gebeuren dat u tijdens een aanbestedingsprocedure ontevreden bent over hoe de gemeente als aanbestedende partij handelt. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen.

 • Klacht over gedrag van gemeentepersonen

  Bent u niet tevreden over het gedrag van een medewerker of collegelid (burgemeester of wethouder) van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit? U kunt dan bezwaar maken. Dat kan alleen tegen besluiten die met de uitvoering van overheidstaken te maken hebben.

 • Informatieverzoek indienen

  U heeft recht op informatie over hoe de gemeente handelt en op de informatie die de gemeente van u heeft. U kunt daarvoor een online een informatieverzoek indienen.

 • Wet open overheid

  Als uw informatieverzoek geen of onvoldoende resultaat heeft, kunt u de Wet open overheid (Woo) gebruiken. Deze wet geldt sinds 1 mei 2022 en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Dwangsom bij niet op tijd beslissen

  Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u dan recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u betaalt.