Coalitieakkoord 2022-2026

Vóór IJsselstein! Een brede coalitie om gezamenlijk de uitdagingen voor de stad IJsselstein op te pakken. Wij vinden elkaar in onze ambities voor de stad, de urgentie om gezamenlijk de enorme woningnood aan te pakken en de zorg voor onze inwoners goed en betaalbaar te houden.

Beschrijving

Een zelfstandig IJsselstein dat samenwerkt met andere gemeenten voor zover we daar nadrukkelijk meetbare voordelen uit halen. Onze eigenheid en het behoud van onze voorzieningen tegen een (relatief) gelijkblijvende belastingdruk staan voorop. Wij ondernemen geen stappen die kunnen leiden naar een fusie.

Bekijk het hele coalitieakkoord (pdf, 372 kB)