Berichten over uw Buurt

Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op uw stad, buurt of straat. De gemeente en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit (digitaal) bekend te maken.

Het gaat bijvoorbeeld over een vergunning voor het verhuren van een vakantiewoning, een verbouwing of het uitbreiden van een horecaterras.

Deze bekendmakingen noemen we ‘Berichten over uw Buurt’. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Dan kunt u zich aanmelden voor de gratis Berichten over uw Buurt e-mailservice rondom een zelfgekozen adres.

Via MijnOverheid kunt u instellen hoe vaak u de e-mail wilt ontvangen en hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan. Met deze e-mail wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen. Meld u aan op: www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt