Het asbestdak eraf

Krijg je alweer zin om de tuin op te knappen? Hopelijk pak je jouw schuurtje of aanbouw met asbestdak dit voorjaar ook direct aan.

Asbestdaken zijn een risico voor de gezondheid en het milieu omdat ze beschadigd raken door weer, wind en mos. Bij daken met asbest komen er dan kankerverwekkende asbestvezels vrij. Hoe ouder het dak, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Geschroefde golfplaten mag u onder voorwaarden zelf verwijderen. Vrij eenvoudig en kostenbesparend.

Melding doen

Voordat je de golfplaten verwijdert, moet je een sloopmelding indienen bij het Omgevingsloket online. Na goedkeuring kun je het dak verwijderen. Trek beschermende kleding aan en voer het materiaal op de juiste manier af naar het recyclingstation aan de Archimedesstraat.

Duurzaam dak er op

Na het verwijderen van uw asbestdak is het plaatsen van een nieuw dak de volgende stap. Als je het nieuwe dak isoleert of een groen dak terugplaatst, kun je een deel van de investering terugverdienen. Goed voor jezelf en voor het milieu. Kijk op www.milieucentraal.nl en www.asbestdakenopnul.nl voor meer informatie en subsidiemogelijkheden.