Lege lachgascilinder? Lever ‘m in!

Lachgascilinders die in het restafval terechtkomen, kunnen ontploffen in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens. Zo’n ontploffing is een risico voor de veiligheid én het kan leiden tot schade. En extra kosten voor de gemeente en inwoners.

Vind je een lachgascilinder? Gooi ‘m niet bij het restafval, maar lever ‘m in bij het klein chemisch afval op het recyclingstation. De cilinders worden daarna goed en veilig verwerkt.

Verbod op lachgas

Sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. De verkoop, het bezit en het maken van lachgas voor recreatief gebruik is verboden. Ook het systeem van statiegeld op lege cilinders is gestopt. Het is voor recylingstations volgens de nieuwe regels wettelijk niet toegestaan om de illegale cilinders in te nemen. Maar door die illegaliteit worden veel gascilinders in de openbare ruimte achtergelaten of bij het restafval (grijze kliko).

Gevaarlijke situaties en schade

Afgedankte cilinders komen in vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties terecht, waar ze onder druk ontploffen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en schade die inmiddels landelijk in de miljoenen loopt. Verwerkers van restafval willen deze gemaakte extra kosten gaan doorberekenen aan de gemeenten. Zonde, want dat zorgt voor een onnodige verhoging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners. Dit is makkelijk te voorkomen door de lachgascilinders naar het recyclingstation te brengen. Daarom zijn alle recyclingstations vanaf 1 september 2023 bereid om gebruikte illegale lachgascilinders in te nemen.