Nieuwjaarstoespraak burgemeester 2024

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2024 sprak burgemeester Patrick van Domburg de aanwezige inwoners, bestuurders, ondernemers en andere aanwezigen toe in het Fulcotheater. Hieronder leest u zijn toespraak.

BurgemeesterGoedenavond dames en heren,

Een heel voorspoedig nieuwjaar gewenst. Dat het in alle opzichten een goed 2024 mag worden.

Fijn om elkaar aan de start van het nieuwe jaar hier te ontmoeten en alle goeds toe te kunnen wensen. Dat doe ik mede namens de gemeenteraad, het college van B&W en de medewerkers van de gemeente IJsselstein.

Ik wil beginnen om alle hulpverleners te bedanken die op en rond de jaarwisseling voor u, voor mij, voor ons allen paraat stonden. Dat is een krachtig dankjewel van ons allemaal waard.

Maar hoe gaat het met u? Hoe kijkt u tegen 2024 aan? Bent u optimistisch gestemd of juist pessimistisch? Want er is veel aan de hand in de wereld dat ons somber kan stemmen. We leven mee met de mensen die lijden onder geweld en vervolging in de wereld. Met de mensen die in huiselijke kring zorg en verdriet meemaken. Ook in 2024 komt er veel op ons af, als samenleving en als individu.

Maar staat u mij toe dat ik het nieuwe jaar graag met u op een positieve toon wil beschouwen. En daarbij richt ik mij graag op ons eigen, mooie IJsselstein. Ik voel mij bevoorrecht, dat ik burgemeester mag zijn van een stad met zoveel cultuur, ondernemerschap, historie en onderlinge betrokkenheid.

Als ik op dit moment nog een laatste keer over mijn schouder mag kijken, dan constateer ik dat we in de afgelopen periode belangrijke stappen hebben gezet. Op sociaal gebied denk ik dan aan de woonzorgvisie, het jeugdbeleid, het armoedebeleid en een integraal zorgakkoord.

En als we naar buiten kijken, dan valt een aantal dingen op. Ons ‘stadje' komt er steeds mooier bij te liggen, de laatste jaren. En de vastgestelde Visie Binnenstad is een goed fundament is om deze verbeteringen voort te zetten.

We zien ook letterlijk de vervolgstappen voor het toekomstige bedrijventerrein De Kroon. En ook de plannen voor woningbouw aan de Lage Biezen krijgen vorm.

In het afgelopen jaar hebben we onze ambities op het vlak van duurzaamheid en klimaatadaptatie vastgelegd.

Het is maar een greep uit de honderden besluiten, die het college en de raad het afgelopen jaar hebben genomen. En bij al deze plannen vroegen we – en ontvingen we – actieve inbreng van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de samenwerking in IJsselveld-Oost. Samen met een afvaardiging van de bewoners, de woningcorporatie en onze welzijnsorganisatie hebben we afspraken gemaakt over de verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Met al deze besluiten nemen we belangrijke stappen richting de toekomst - in de zorg voor elkaar en voor een gezonde groei van onze gemeenschap. Dus laten we een nadere blik werpen op dit nieuwe jaar. Wat gaat u in 2024 merken van onze raadsleden, medewerkers, wethouders en van mij? Wat gaan we zien in de stad? Laat mij zo een tipje van de sluier oplichten.

Maar laat ik beginnen met te zeggen, dat wij dit niet zonder u kunnen doen. Zonder al die betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen en al die kennis, kunde en creativiteit die velen van u bezitten. Als gemeente hebben we uw inbreng en samenwerking nodig om tot betere plannen en beter beleid te komen. Daarom kijk ik ook reikhalzend uit naar de nieuwe afspraken die we aan het maken zijn met een vertegenwoordiging van zeer betrokken inwoners, projectontwikkelende partijen, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente. Afspraken hoe we in de stad samenwerken aan de stad. Vanuit duidelijke rollen en regels. Daar hoort ook bij dat wij duidelijke en begrijpelijke taal gebruiken in bijvoorbeeld onze brieven en op onze website. En dat die informatie goed toegankelijk is voor laaggeletterden of mensen met een visuele beperking. Beter samenwerken en begrijpelijker communiceren: het is voor ons als gemeente een blijvend leerproces dat we in 2024 en daarna graag aan gaan.

Wat u dit jaar zeker zult merken - en profijt van zult hebben – is de uitbreiding van onze dienstverlening. Uw paspoort of rijbewijs laten thuisbezorgen? In de loop van de maand wordt dat mogelijk.

Snel en gemakkelijk iets melden bij de gemeente om te laten herstellen? Zeer binnenkort bent u op uw telefoon of tablet in 1 klik bij het meldformulier. Dan zorgen wij dat uw melding zo snel mogelijk wordt afgehandeld.

En we blijven als gemeente zorg leveren voor wie deze echt nodig heeft: mensen kunnen huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijk Zorg sneller regelen nu we in IJsselstein de wachttijd van 6 maanden naar 6 weken hebben teruggebracht. Ondernemers in zwaar weer staan we bij met raad en daad van professionals van Ondernemer Centraal om ze weer op de rit te helpen. Ook blijven we mensen ondersteunen bij het opvangen van de hoge energiekosten.

Laten we ook naar de buitenruimte kijken. Daar wordt dit jaar de zogenoemde doorfietsroute naar Utrecht voltooid. Een deel van dit extra brede fietspad is rond de kerst al opgeleverd.

We pakken de Nederlandlaan aan met nieuwe riolering, bestrating, groen en klimaatadaptieve maatregelen. En we planten op verschillende plekken in de stad 270 bomen aan. Woningbouw krijgt een impuls met de vele bestemmingsplannen, die ter inzage liggen.

En zo, dames en heren, heb ik met u willen stilstaan bij het komende jaar. Bij de uitbreiding van onze dienstverlening, bij de zorg, bij de ruimte om te ondernemen en bij het mooier en levendiger maken van onze stad. En dat, in de wetenschap dat we bij heel veel plannen uw inbreng nodig hebben. Doet u mee?

Ik wens ons allen een goed, gezond en gelukkig 2024 toe!

Patrick van Domburg