Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding: een eerbetoon aan mensen die het ├ęcht verdienen. Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijk Onderscheiding.

Beschrijving

Als u iemand wil voordragen, dient u een aanvraag in bij de burgemeester. IJsselstein is trots op haar inwoners die bereid zijn een stapje extra te doen, mensen die bovenmatige inspanningen leveren ten behoeve van de samenleving. Om deze trots te tonen kunnen we inwoners voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Elk jaar worden een werkdag voor 27 april, Koningsdag, in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt: de ‘lintjesregen’ of ‘Algemene Gelegenheid’.

Hoe werkt het

 • Neem telefonisch contact op met het kabinet van de burgemeester via 14 030. U hoort in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. U krijgt meer informatie over de procedure en benodigde gegevens.
 • Een aanvraag voor de Lintjesregen 2025 (Algemene Gelegenheid) moet uiterlijk 1 juli 2024 bij ons binnen zijn. Meerdere personen toetsen de aanvraag en de procedure neemt een lange tijd in beslag.
 • Een aanvraag bij Bijzondere Gelegenheid* (tussentijdse uitreiking) moet zes maanden voor de beoogde datum van uitreiking zijn ingediend.
 • De gemeente toetst alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk.
 • De burgemeester brengt advies uit over het voorstel.
 • Is dit advies positief? U krijgt een suggestie voor de soort en hoogte van de onderscheiding.
 • Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning.
 • Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
 • Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister.
 • Beslist de minister positief? De Koninklijke onderscheiding wordt bij Koninklijk besluit verleend.
 • De burgemeester informeert de aanvrager over de uitkomst van het voorstel.

* Een Koninklijke onderscheiding uitreiken bij Bijzondere Gelegenheid kan als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verdiensten waarvoor iemand wordt voorgedragen en de speciale datum van uitreiking. Of als er sprake is van beëindiging van activiteiten. Voorbeelden zijn een jubileum bij een vereniging of organisatie of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie.

Meer weten

 • Voor de behandeling van het voorstel brengen we geen kosten in rekening.
 • Informatie over iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding op lintjes.nl
 • Informatie over Koninklijke onderscheidingen
 • Voor vragen neem contact op met de gemeente via 14 030.