Organisatie

De organisatie in beeld:

Download het organogram

Toelichting organogram

Op het organogram ziet u het volgende:

  • 1 griffie als ondersteuning voor de raad.
  • 8 teams als ondersteuning voor het college en de burgemeester. Deze teams zijn: Concern, Samenleving, Ruimte & Projecten, Klant, Sociaal Domein, Civiel & Vastgoed, Advies en Interne Ondersteuning.

Beschrijving

De organisatie van de gemeente omvat ca. 200 medewerkers. Die helpen het gemeentebestuur bij het uitvoeren van hun taken. Die hele organisatie noemen we GIJS.

De organisatie bestaat uit 2 onderdelen:

  • Medewerkers die alleen voor de raad werken. Die noemen we de griffie.
    De griffie staat onder leiding van een griffier.
  • Medewerkers die voor het college en de burgemeester werken.
    Dit deel van de organisatie staat onder leiding van een algemeen directeur. Dat is dezelfde persoon die ook de secretaris van de gemeente is. Die persoon combineert dus het adviseren van het college (secretarisfunctie) met leiding geven aan de organisatie (directeursfunctie).

Onze secretaris/algemeen directeur is Wilma van de Werken.

Gemeentesecretaris Wilma van de Werken

De algemeen directeur leidt de organisatie in samenwerking met de leidinggevenden van de verschillende teams. Die noemen we het Managementteam (MT).