Organisatie

Bij de gemeente IJsselstein werken zo'n 240 medewerkers. Zij helpen het gemeentebestuur bij het uitvoeren van hun taken. De hele organisatie noemen we GIJS (Gemeente IJsselstein).

De organisatie bestaat uit 2 onderdelen:

  • Medewerkers die alleen voor de raad werken. We noemen hen de griffie. De griffie staat onder leiding van de griffier.
  • Medewerkers die voor het college en de burgemeester werken. Dit deel van de organisatie staat onder leiding van een algemeen directeur. Dat is dezelfde persoon die ook secretaris van de gemeente is. Die persoon combineert het adviseren van het college (secretarisfunctie) met leidinggeven aan de organisatie (directeursfunctie).
    De algemeen directeur leidt de organisatie in samenwerking met de leidinggevenden van de verschillende teams. Die noemen we het Managementteam (MT).

We hebben onze organisatie in beeld in gebracht een organogram.

Download het organogram pdf, 88 kB

Toelichting organogram

U ziet:

  • 1 griffie als ondersteuning voor de raad.
  • 8 teams als ondersteuning voor het college en de burgemeester, namelijk: Concern, Samenleving, Ruimte & Projecten, Klant, Sociaal Domein, Civiel & Vastgoed, Advies en Interne Ondersteuning.

Servicenormen

Wat kunt u van ons verwachten? We weten dat u voor veel zaken alleen bij ons terecht kan. Dit brengt een verantwoordelijkheid mee om kritisch te kijken naar de service die wij bieden. Hierom hebben wij servicenormen voor onszelf gesteld. Door ons aan deze normen te houden proberen we u goed van dienst te zijn.

Bekijk onze servicenormen 

Wij doen ons uiterste best om u altijd met deze normen van dienst te zijn. Wij horen het graag als u merkt dat in uw contact met ons de norm is niet gehaald. Ook als u ontevreden bent om een andere reden in uw contact met ons horen we dit graag. Hierdoor kunnen wij u in het vervolg hopelijk beter van dienst zijn.

Maak een melding