Compliment voor jarenlange inzet kunst en hobbymarkt

23.12.18 | Mevrouw Jawinda Lancee ontving maandag 18 december uit handen van wethouder Mark Foekema de gemeentelijke onderscheiding Het Compliment. Zij was jarenlang de drijvende kracht achter de IJsselsteinse kunst- en hobbymarkt.

De burgemeester heette alle volwassenen en kinderen persoonlijk welkom. In zijn toespraak ging hij in op de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Behalve dat mensen het Nederlandse paspoort hebben verkregen, geeft het genaturaliseerd zijn ook andere rechten. Zij mogen bijvoorbeeld stemmen bij verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Ze mogen ook wonen en werken in andere landen van de Europese Unie.Verder hebben zij alle rechten en verplichtingen die andere Nederlandse inwoners ook hebben.

De burgemeester nodigde de nieuwe IJsselsteiners uit om mee te doen aan de samenleving: ‘Want meedoen is belangrijk. Voor alle IJsselsteiners. Dat kan bijvoorbeeld door sport of vrijwilligerswerk. U leert nieuwe mensen kennen. En mensen leren ú dan ook kennen. Dus laat ons ook kennismaken met úw cultuur en gebruiken. Zo leren we van elkaar en verbinden we ons met elkaar. En laten we zien dat we er allemaal bij horen.’ Na de toespraak ontvingen de nieuwe IJsselsteiners een cadeautje uit handen van de burgemeester. De ceremonie werd afgesloten met een informeel samenzijn.

Op Koninkrijksdag

Met de invoering van de naturalisatieceremonie in 2006 is de landelijke Naturalisatiedag vastgelegd. We vieren dit jaarlijks op Koninkrijksdag. Dit is een officiële feestdag waarop we het tekenen van het koninkrijksstatuut in Nederland vieren. Dit statuut werd op 15 december 1954 getekend door Koningin Juliana. In dit statuut worden de verhoudingen tussen Nederland en haar overzeese gebiedsdelen (de Nederlandse Antillen, Nederlands Nieuw-Guinea en Suriname) geregeld. Suriname en Nieuw-Guinea zijn inmiddels geen onderdeel meer van het Koninkrijk der Nederlanden, maar de regeling blijft nog gelden in de andere gebieden.