24.04.29 Alles komt terecht – nieuw minimabeleid

Het aantal IJsselsteiners dat leeft op of onder de armoedegrens is sinds 2016 flink gedaald, maar nog steeds komen mensen naar de voedselbank. Nog steeds zijn er gezinnen waar te weinig geld is om mee te doen aan sport of een verjaardag. Waar geen geld is voor een nieuwe koelkast of een fiets om naar school te gaan. Er zijn minder IJsselsteiners met zulke problemen, maar de aard van het probleem, en de impact als je in zo’n situatie terecht komt, blijft even groot. Het is dus onverminderd nodig om in te zetten op goede regelingen en voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben. En om armoede en geldzorgen te verminderen en te voorkomen waar mogelijk.

IJsselstein blijft zich inzetten

Het nieuwe beleid is erop gericht om armoede zo mogelijk te verminderen en te voorkomen. Om geldzorgen en schulden te signaleren en aan te pakken. En een pakket aan maatregelen vorm te geven waar alle IJsselsteiners, die dat voor korte of langere duur nodig hebben, op een goede manier gebruik van kunnen maken.

Integrale aanpak

Daarvoor is het ook belangrijk om te kijken naar de andere levensgebieden waarop inwoners met een laag inkomen extra aandacht nodig hebben. Geldzorgen hebben een enorme invloed op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Het zorgt voor stress, depressie, een lagere levensverwachting of
chronische aandoeningen. Het heeft een directe invloed op prestaties van volwassenen en schoolprestaties van kinderen.

Aandachtsgroepen

We zijn gericht met onze aandacht. Niet elke IJsselsteiner heeft evenveel aandacht nodig. Binnen de groep inwoners met een laag inkomen zijn bepaalde groepen inwoners kwetsbaarder dan andere. Extra aandacht gaat uit naar gezinnen met kinderen, met name in de middelbare-schoolleeftijd, naar jongvolwassenen, inwoners met een verblijfsstatus, ouderen met alleen een AOW-uitkering en naar mensen met een lage opleiding.

Een centrale plek

We zetten ons in voor één centrale bekende plek waar IJsselsteiners terecht kunnen voor vragen, hulp en advies over regelingen en hulp bij financiën. Hiervoor wordt nu al het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek IJsselstein ingezet. Elke dinsdagmiddag en donderdagmorgen kunnen IJsselsteiners daar terecht met vragen en voor hulp over geld, schulden, regelingen en nog meer.

Minimabeleid op de website

Het minimabeleid is te lezen op onze website www.ijsselstein.nl/geldzorgen onder ‘meer informatie en hulp bij aanvragen’.