Wethouder Edwin Tas herbeleeft zijn jeugd tijdens geslaagde natuurles

2024.05.24 | Op donderdag 23 mei bracht wethouder Edwin Tas een bezoek aan een natuurles voor groep 5 van KC De Minstreel in het IJsselsteinse bos. Eenentwintig kinderen leerden ‘overleven’ in het bos. Ze zochten naar planten om te eten, sleepten met takken om een hut te bouwen en leerden over de voedselkringloop in het bos. Dit alles onder enthousiaste begeleiding van een vrijwilliger van BuitenWijs, een samenwerkingsverband van de gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein, en Lopik. BuitenWijs verzorgt sinds 2009 het programma voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) voor de basisscholen in deze gemeenten. Wethouder Edwin Tas: “Mijn jeugd bestond uit hutten bouwen en kikkerdril vangen. Dit bekeek ik vervolgens in de klas, ik volgde de ontwikkeling ervan op de voet, dat vond ik te gek. Het is onwijs mooi dat onze jeugd op deze manier gestimuleerd wordt om de natuur in te gaan.’’

Marie-José Dijkman is een van de vrijwilligers die vol enthousiasme de natuurlessen begeleid. Dijkman: “Je ziet de kinderen spelenderwijs genieten in en van de natuur. Sommige kinderen zijn nog nooit het bos in geweest. Er gaat een wereld voor ze open!” Dat de kinderen enthousiast zijn blijkt meteen als Marie-José begint te vertellen over Robin Hood. Om net als Robin Hood te kunnen overleven in het bos, moeten de kinderen diverse opdrachten uitvoeren. Ze popelden om te beginnen, bij het startsein schoten ze in groepjes alle kanten op. De één bouwde een hut, de ander ging op insectenjacht. Wethouder Edwin Tas deed actief mee en werd zelfs uitgedaagd voor een potje stokvechten. Al met al, een geslaagde ochtend voor iedereen.

Diversiteit in de buitenlucht

Buitenwijs verzorgt een groot aanbod aan lessen voor alle groepen van de basisschool. “Iedere les is weer anders, de dynamiek van de groep, het weer en het seizoen, maken het heel afwisselend,” zegt collega vrijwilliger Ronald Andrea. “Het is mooi om op deze manier een steentje bij te dragen aan het besef dat de natuur een belangrijke rol speelt in het leven van de mens en dat je daar respectvol mee moet omgaan.”

Vrijwilligers gezocht

Ieder voorjaar en najaar kunnen alle groepen van de IJsselsteinse scholen deze buitenlessen krijgen in het IJsselsteinse bos (groep 5 t/m 8) of in de wijktuin Achterveld (groep 1 t/m 4). Het afgelopen jaar is het vrijwilligersteam wat uitgedund. “We kunnen zeker versterking gebruiken”, zegt Dijkman. “Hiervoor heb je geen uitgebreide natuurkennis nodig. Enthousiasme en interesse voor de natuur en het buiten zijn, is het enige wat je nodig hebt om de lessen te geven. Verder moet je het leuk vinden om basisschoolkinderen te begeleiden.”

Nieuwe vrijwilligers krijgen uitleg en inspiratie tijdens een introductiebijeenkomst. Ook kunnen ze lessen meelopen totdat ze eraan toe zijn om samen met een collega een les te begeleiden. Tot de zomervakantie zijn de BuitenWijs medewerkers en de kinderen nog regelmatig te vinden in het bos of in de wijktuin. De uitnodiging om eens mee te lopen staat!

Interesse of meer weten? Kijk op de website van BuitenWijs (www.nmegids.nl/buitenwijs) of mail naar Jessica van Essen, buitenwijs@nieuwegein.nl.