Toegankelijkheid

De Gemeente IJsselstein vindt het belangrijk dat haar informatie op de website begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. De overheid heeft hier eisen over vastgesteld. In die eisen staat bijvoorbeeld dat mensen die de muis niet kunnen gebruiken, toch een formulier moeten kunnen invullen. Of dat blinden en slechtzienden geen informatie mogen mislopen vanwege hun beperking.

Als gemeente werken wij hard aan het toegankelijk maken van onze website. Kunt u iets niet lezen, neem dan contact met ons op door te bellen naar 14 030 of mail naar info@ijsselstein.nl.

Meer uitleg over de eisen vindt u op digitoegankelijk.nl.

Onze website is sinds 4 januari 2021 vernieuwd. Een nieuwe toets zal op korte termijn plaatsvinden, gevolgd door een nieuwe toegankelijkheidverklaring. De voorlopige toegankelijkheidsverklaring van de website kunt u in het register bekijken.

Subdomeinen en andere websites

De gemeente is verantwoordelijk voor onderstaande subdomeinen. Wij wijzen de leveranciers van deze domeinen op de verplichting om de website digitaal toegankelijk te maken. De gemeente inventariseert dit jaar de digitale toegankelijkheid en maakt daarna afspraken met de leveranciers die nog niet voldoen aan de eisen. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost tijd. We streven ernaar om de komende jaren alle subdomeinen aan te passen.

De losse websites onder verantwoordelijkheid van de gemeente IJsselstein zijn eind 2021 van een toegankelijkheidsverklaring voorzien.

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. De Gemeente IJsselstein kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.

Heeft u problemen met het krijgen van informatie uit een pdf-bestand? Laat het ons weten door te mailen naar info@ijsselstein.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een passende manier kunnen aanbieden.

Leveranciers

Onze leveranciers moeten voldoen aan digitale toegankelijkheid. Bij de inkoop of aanbesteding van nieuwe producten of diensten gelden de GIBIT-voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de te leveren producten of diensten moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Digitale Toegankelijkheid, WCAG 2.1 AA.

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op de genoemde websites? Of heeft u een suggestie voor de verbetering van de toegankelijkheid? Meld dit door ons te mailen.