Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat onze informatie op de website begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen.

In het 'Besluit digitale toegankelijkheid' heeft de overheid hier eisen over vastgesteld, zodat ook mensen met een beperking géén informatie mislopen en de informatie goed tot zich kunnen nemen. Meer informatie over de eisen vindt u op digitoegankelijk.nl.

Deze website heeft toegankelijkheidsniveau C. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring.

Als gemeente werken wij hard aan het toegankelijk maken van onze website. Op dit moment werken wij aan een onderzoek, ter verbetering van de toegankelijkheid.

Overige websites

Wij zijn verantwoordelijk voor onderstaande websites. We wijzen onze leveranciers op de verplichting om hun website digitaal toegankelijk te maken. Het volledig toegankelijk maken van alle websites kost tijd. We streven ernaar om de komende jaren alle websites aan te passen.

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Wij kunnen op dit moment niet garanderen dat alle pdf-bestanden op onze website(s) aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.

Ervaart u problemen met het lezen van de informatie in een pdf-bestand? Laat het ons weten door ons een mail te sturen. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een passende manier kunnen aanbieden.

Leveranciers

Onze leveranciers moeten voldoen aan digitale toegankelijkheid. Bij de inkoop of aanbesteding van nieuwe producten of diensten gelden de GIBIT-voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de te leveren producten of diensten moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Digitale Toegankelijkheid, WCAG 2.1 AA.

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op de genoemde websites? Of heeft u een suggestie voor de verbetering van de toegankelijkheid? Meld dit door ons te mailen.