Aangifte overlijden

Als een dierbare overlijdt, neemt de uitvaartondernemer u het regelwerk uit handen. Hij of zij doet aangifte van overlijden. Uitvaartondernemers kunnen online een afspraak maken om aangifte van overlijden te doen.

Beschrijving

Plan uw afspraak in

Meenemen

De uitvaartondernemer heeft de volgende documenten nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen:

  • Een geldig legitimatiebewijs van de aangever;
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of lijkschouwer;
  • Kennisgeving overlijden van de uitvaartondernemer met datum en plaats van de begrafenis/ crematie;
  • Eventueel het trouwboekje;
  • B-enveloppe met de doodsoorzaakverklaring welke bestemd is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek;
  • Bij overlijden in het buitenland: Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geeft u dit door aan uw woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Meer informatie over legalisatie buitenlandse documenten staat op www.nederlandwereldwijd.nl.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een akte van overlijden kost € 15,70.

Meer weten

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over een uitvaart bij overlijden in het buitenland.