Grondwaterloket

Wat is grondwater? Hoe kunt u grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in IJsselstein? Op deze pagina vindt u meer informatie over grondwater.

Beschrijving

Wat is grondwater?

Grondwater is al het water dat zich in de bodem bevindt. Bij het graven van een gat in de grond stroomt er na enige tijd water toe, tussen de gronddeeltjes door. Dit is grondwater en bestaat uit regen- en/of rivierwater dat in de bodem is gezakt.

Als de kuil vol met water blijft staan, dan heeft u het grondwater bereikt. Dit wordt ook wel de grondwaterstand (het grondwaterpeil) genoemd. De grondwaterstand wordt onder andere bepaald door het peil van de sloten in de omgeving. Het grondwater wordt aangevuld door regen dat de bodem insijpelt. Het grondwater is erg nuttig want bomen, planten en andere gewassen voeden zich ermee. Een teveel of een tekort aan grondwater kan overlast geven.

Grondwaterstand

Regenwater infiltreert in de bodem en zakt tot het niet verder kan; namelijk tot een laag grond die geen water doorlaat. Boven deze laag raakt de grond 'verzadigd'. Dit houdt in dat de grond geen water meer kan opnemen. De hoogte waarop deze verzadiging optreedt, is de grondwaterstand (of grondwaterpeil).

Veel factoren beïnvloeden de grondwaterstand, zoals:

  • Hoeveel regen er valt
  • Hoeveel (regen)water verdampt
  • Uit welke lagen de bodem bestaat (bijvoorbeeld veen-, klei- of leemlagen) en hoeveel water deze lagen doorlaten
  • De afstand tot het oppervlaktewater (sloot, rivier) en het waterpeil van het oppervlaktewater
  • De waterdruk uit diepere bodemlagen
  • Zetting bodemdaling. Hierdoor komt het grondwater steeds dichter aan de oppervlakte

Doordat de grondwaterstand afhankelijk is van zoveel factoren, is het niet te beheren en is er dus geen (overheids)instantie verantwoordelijk voor het beheer van de grondwaterstand. Het grondwatersysteem zit dus ingewikkeld in elkaar. Het is (meestal) onzichtbaar en houdt zich niet aan gemeentegrenzen. We kunnen het zelf lastig beïnvloeden, terwijl het wel grote invloed kan hebben op de functies van de grond.