Onderhoud Openbaar Groen

IJsselstein is een stad met een groen karakter. Hier hechten we grote waarde aan en we willen dit ook graag behouden.

Beschrijving

IJsselstein is een stad met een groen karakter. Onze stad telt zo’n 16.000 bomen. Een deel bestaat uit een unieke collectie van ongeveer 2.200 fruitbomen van 850 rassen. Verder vinden we in de buitenruimte 1,3 miljoen m² gras en vele hagen, heesters en bloemenweides. Hier hechten we grote waarde aan en we willen dit ook graag behouden. De gemeente beheert het groen volgens een door de raad vastgestelde beeldkwaliteit C.

Wet Natuurbescherming

Bij kap van bomen en snoeien van hagen, heggen, bomen en het maaien van bermen respecteren we de regels vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Voordat de maaiwerkzaamheden starten controleert een ecoloog het groen op de aanwezigheid van beschermde planten, dieren en nesten. Als er beschermde soorten worden aangetroffen wordt deze plek afgezet met linten of pionnen zodat er omheen gewerkt kan worden en beschadiging en/of verstoring voorkomen kan worden.

Algemene planning 2023 groenbeheer

Werksoort

Stam-/wortelopschot
Onkruid beplanting
Snoeien rand beplantingsvak
Snoeien scheutbloeiers/rozen
Snoeien plantsoen
Bladruimen
Zwerfafval heesters
Scheren hagen
Zwerfvuil
Gazon maaien
Bermen maaien randen
Bermen maaien ecologisch
Bermen functioneel regulier 2x
Bermen functioneel regulier 3x
Bomen kappen
Bomen/struiken planten
Bomen snoeien

 

Week 22-38
Week 8, 11-47
Week 26-38
Week 12
Week 1-11, 44-53
Week 44-45, 47-50
Week 1-53
Week 22-25, 37-41
Week 1-53
Week 11-43
Week 12, 18, 24, 30, 36
Week 18-26, 36
Week 18-26, 36-39
Week 18-26, 31-33, 37-39
Week 1-11, 40-53
Week 1-11, 40-53
Week 3-11