Alcoholwetvergunning

Voor het schenken of verkopen van alcohol heeft u een Alcoholwetvergunning nodig.

Snel navigeren:

Beschrijving

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende formulieren. Let dus goed op dat u het juiste formulier invult. Wij adviseren u om een afspraak te maken voor een intakegesprek. We leggen u alles uit en geven u de formulieren mee. Houd rekening met 3 weken om alle gevraagde informatie te verzamelen. Daarna maakt u een vervolgafspraak voor een exploitatievergunning.

Als ondernemer drank schenken of verkopen (commerciële activiteiten)

Gebruik als aanvrager het 'Aanvraagformulier Alcoholwet model A'. Leidinggevenden gebruiken het formulier 'Bijlage bij model A' (voor elke leidinggevende 1 exemplaar).

Als stichting of vereniging drank schenken of verkopen (niet-commerciële activiteiten)

Als stichting of vereniging een vergunning aanvragen (paracommerciële activiteiten) U gebruikt het 'Aanvraagformulier Alcoholwet model B'. Leidinggevenden gebruiken het formulier 'Bijlage bij model B' (voor elke leidinggevende 1 exemplaar). Voor een paracommerciële rechtspersonen gelden extra regels.

Stukken aanleveren

Na het intakegesprek vragen wij u binnen een afgesproken termijn in ieder geval de volgende stukken aan te leveren:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning Alcoholwet model A of B.
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager rechtmatig in Nederland verblijft (paspoort of identiteitskaart).
  • Per leidinggevende een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning Alcoholwet bijlage bij model A of B.
  • Per leidinggevende een kopie van de verklaring sociale hygiëne, tenzij bekend in het Register Sociale Hygiëne.
  • Vragenformulier Wet Bibob (pdf, 333 kB)
  • Een recent uittreksel uit het Handelsregister (KvK).
  • Een bouwkundige tekening, inclusief eventueel bijbehorend(e) terras(sen). Schaal 1:100 of 1:200.
  • Technische gegevens over de capaciteit van de mechanische ventilatie, inclusief bewijsstukken.
  • Een volmachtverklaring, indien van toepassing.
  • Een bestuursreglement (voor verenigingen en stichtingen).

We kunnen eventueel om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Kosten

In de legesverordening staan de kosten voor het behandelen van vergunningsaanvragen.

Proces

Meestal nemen wij binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag een beslissing. Deze termijn kan worden verlengd als we nog meer informatie nodig hebben om te kunnen beslissen.