Exploitatievergunning

U wilt een horecabedrijf in IJsselstein beginnen. Begin dan op tijd met het aanvragen van een exploitatievergunning. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

Beschrijving

Voor wie?

Als u een bedrijf wilt openen waar klanten binnen kunnen eten, drinken of slapen en dat voor iedereen toegankelijk is, dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Dit is verplicht voor elke openbare en afgesloten ruimte waar bedrijfsmatig of als een bedrijf logies wordt aangeboden, dranken worden geschonken, of waar rookwaren en eten direct ter plaatse worden bereid of geserveerd.

Waarom?

Met een exploitatievergunning regelt de gemeente dat uw bedrijf of klanten zo weinig mogelijk overlast voor de directe omgeving mogen veroorzaken. En een bezoek aan uw bedrijf voor iedereen plezierig blijft. Bij de aanvraag beoordeelt de gemeente ook of uw bedrijf past op de locatie die u op het oog hebt.

Voorwaarden

Bij uw aanvraag beoordeelt de gemeente of u en uw bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw bedrijf moet in ieder geval passen binnen het geldende omgevingsplan (tot 01-01-2024 bestemmingsplan) en mag geen negatieve invloed op de omgeving hebben. Uzelf bent van onbesproken gedrag en voldoet aan de regels over integriteit.

Hoe aanvragen?

U vraagt de aanvraagformulieren op bij Team Klant van de gemeente via 14 030 of info@ijsselstein.nl, vult deze in en stuurt ze terug

  • De gemeente beoordeelt of uw aanvraag ontvankelijk en compleet is
  • Aanvraag compleet? Dan betaalt u de leges voor het in behandeling nemen.
  • De burgemeester neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag
  • Daarna laat de gemeente onderzoek doen naar u als aanvrager op basis van de Wet Bibob
  • Op basis van dit onderzoek besluit de burgemeester om uw vergunning wel of niet te verlenen
  • Vergunning verleend? Dan kunt u beginnen met uw bedrijf.

De gemeente laat u binnen 4 weken weten of uw aanvraag ontvankelijk en compleet is en hoeveel tijd u heeft om uw aanvraag aan te vullen. De burgemeester kan gemotiveerd besluiten de vergunning niet te verlenen wanneer u de Bibobtoets niet doorstaat.

Algemene plaatselijke verordening (APV)

De vergunningplicht ligt vast in de Algemene plaatselijke verordening (hoofdstuk 2, afdeling 4). Ter verduidelijking zijn beleidsregels opgesteld. De APV en de beleidsregels vindt u hieronder:

Ontheffing voor het sluitingsuur

De APV stelt dat alle horecabedrijven tussen 1.00 en 6.00 uur gesloten moeten zijn. Er is een (tijdelijke) afwijking van het sluitingsuur mogelijk. Dit wordt een ontheffing voor het sluitingsuur genoemd. Of u in uw geval in aanmerking komt voor een ontheffing van het sluitingsuur staat in de Beleidsregel ontheffingen sluitingsuur. U vraagt een ontheffing aan via Team Klant van de gemeente via 14 030 of info@ijsselstein.nl.

Toezicht en handhaving

Wilt u weten hoe de gemeente toeziet op de naleving van de exploitatievergunning? Lees dan de Beleidsregel handhaving openbare inrichtingen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een exploitatievergunning en/of ontheffing betaalt u kosten. Deze kosten vindt u op de website https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ bij hoofdstuk 3. U ontvangt hiervoor een aanslag van de gemeente. U kunt ook pinnen bij de gemeente. U betaalt altijd voor de aanvraag, ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met team Klant via 14 030 of info@ijsselstein.nl