Bezwaar maken tegen WOZ waarde

Eind februari ontvangen huiseigenaren de aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB) van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

Hierin staat hoeveel belasting zij in 2024 aan de gemeente moeten betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. De gemeente gebruikt deze belasting voor het in stand houden van bijvoorbeeld de bibliotheek, het zwembad, parken en speeltuinen.

Je kunt hiertegen zelf bezwaar maken

Dat doe je direct en gratis bij BSR. Je vindt hiervoor alle informatie op www.bsr.nl/woz-waarde. Is de WOZ-waarde inderdaad te hoog vastgesteld, dan past BSR de aanslag aan. Besteed je jouw bezwaar uit aan een bureau, dan brengt deze eventuele proceskosten in rekening bij de gemeente. En dat is niet nodig. Zelf bezwaar maken blijkt zelfs succesvoller. De tussenkomst van dit soort bureaus kostte gemeenten in Nederland in 2022 zo’n 20 miljoen euro.

Een gesprek kan al veel duidelijk maken

Daarom organiseert BSR op donderdag 21 maart 2 inloopmomenten. Je kunt zonder afspraak binnen lopen op het stadhuis. Dat kan ’s middags tussen 14.00 en 17.00 uur en ’s avonds tussen 18.00 en 20.30 uur. Vergeet niet de belastingaanslag 2024 mee te nemen. Bellen kan natuurlijk ook. BSR is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur op telefoonnummer 0344 704 704