Bijzondere bijstand voor meer IJsselsteiners

In 2023 komen meer inwoners in IJsselstein in aanmerking voor Bijzondere bijstand. Ook met een hoger
inkomen dan het sociaal minimum kunt u nu bijzondere bijstand aanvragen.

Door de hoge energiekosten en de inflatie hebben meer inwoners moeite met het betalen van de rekeningen. Als u onverwachte kosten moet maken kan dat een probleem zijn. Denk aan kosten die u niet vergoed krijgt door de verzekering of waar u niet voor kon sparen. U kunt dan misschien Bijzondere bijstand krijgen.

Hoge energiekosten door ziekte, handicap of chronische aandoening

Gebruikt u medische apparaten die veel stroom verbruiken of moest uw verwarming aan blijven staan door uw ziekte of handicap? Dat is met de energieprijzen dit jaar onverwacht duurder geworden. Ook dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen als u een laag inkomen heeft.

Laag inkomen

In het gehele jaar 2023 komen meer inwoners in IJsselstein in aanmerking voor Bijzondere bijstand. Ook met een hoger inkomen dan het sociaal minimum kunt u nu bijzondere bijstand aanvragen. Om meer IJsselsteiners te ondersteunen hebben wij de inkomensgrens tijdelijk verhoogd naar 120% van het sociaal minimum.

Netto inkomen, inclusief vakantiegeld* per maand maximaal:

 

Mensen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Mensen met een pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande/alleenstaande ouder

€ 1.459,94

€ 1.629,19

Gehuwden/samenwonenden**

€ 2.085,62

€ 2.212,32

Gehuwden, één pensioengerechtigd, ander niet

€ 2.212,32

€ 2.212,32

*Te berekenen door bijvoorbeeld uw nettosalaris van juni 2023 met 12 te vermenigvuldigen. Dat bedrag met 1,08 te vermenigvuldigen en dit bedrag te delen door 12.
** Het gaat hier om het gezamenlijke inkomen
LET OP: voor uw specifieke situatie kunnen andere normbedragen gelden.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de Bijzondere bijstand of twijfelt u of u in aanmerking komt? WIL-Lekstroom helpt u graag met uw vragen en bij het aanvragen van Bijzondere bijstand. Kijk op www.wil-lekstroom.nl/extras/bijzondere-bijstand of bel naar 030 - 7022 300.