Grond pachten in de gemeente IJsselstein

De gemeente IJsselstein is eigenaar van een aantal landbouwgronden, grenzend aan de Noord IJsseldijk.

De gemeente IJsselstein is eigenaar van een aantal landbouwgronden, grenzend aan de Noord IJsseldijk. De gemeente is van plan om deze gronden in 2024 in gebruik te geven (te verpachten) aan de hoogste bieder. De grond kan alleen worden gebruikt voor landbouw of het houden van vee.

Het gaat om de volgende twee te verpachten delen grond:

  • Optie 1: kadastraal sectie D 2944 en D 2297
  • Optie 2: kadastraal sectie D 243, D 246, D 254 en D 1774
    Delen van dit perceel betrokken zijn in een ontwikkeling voor mogelijke tijdelijke woningen. Het kan zijn dat gedurende de looptijd van de pachtovereenkomst delen van het perceel teruggeven moeten worden aan de gemeente. Dit wordt dan naar rato verrekend wordt met de pachter.

De kaarten met eerder genoemde percelen, de bijbehorende conceptovereenkomsten en (aanvullende) voorwaarden kunt u opvragen via vastgoed@ ijsselstein.nl t.a.v. de heer R. de Bruijn onderwerp: Pacht Noord IJsseldijk 2024

Heeft u belangstelling?

U kunt zich tot en met 31 januari 2024 inschrijven door het uitbrengen van een bod via vastgoed@ijsselstein.nl t.a.v. de heer R. de Bruijn en Pacht Noord IJsseldijk 2024. Biedingen moeten gedaan worden per optie en per hectare.