Jongeren over veiligheid, sporten en evenementen

Aan het begin van het schooljaar is het project Speaking Minds van start gegaan op de Baanbreker in IJsselstein.

Leerlingen uit leerjaar 3 zijn in 2 groepen in gesprek gegaan met organisaties. Ze maken voorstellen en presenteren deze in de raadzaal van de gemeente. De 1e groep werkte aan het onderwerp veiligheid en heeft het traject eind november afgerond. De 2e groep werkte aan sporten en evenementen en had de slotbijeenkomst op 25 januari.

“Als wethouder geniet ik altijd enorm van contacten met onze jeugd. Ik vind het belangrijk dat zij hun stem kunnen laten horen en zo betrokken worden bij de lokale besluitvorming. Ik weet dat ze het heel spannend vonden en waardeer hun hulp dus enorm.” – Wethouder Eveline Schell

Iets waar de gemeente wat mee kan

De gemeente is blij met de voorstellen van de jongeren. Ze worden meegenomen als input voor beleid en uitvoering van de gemeente. Op het gebied van veiligheid is de input van jongeren bijvoorbeeld al verwerkt in een bewustwordingscampagne over groepsdruk en wat ouders hierin kunnen betekenen. Alleen daarmee is het project voor de gemeente al een succes.

Jullie mening is waardevol!

Speaking Minds is een project van Save The Children. Het is gericht op jongerenparticipatie bij praktijkgeschoolde jongeren. Jongeren hebben vaak het idee dat hun mening er niet toe doet. Met dit project wil de gemeente hen ervan overtuigen dat dit niet zo is. Iedereens mening doet er toe, ook die van jongeren.

Lokale betrokkenheid

In het project zijn de jongeren in contact gekomen met (beleids)adviseurs, buurtsportcoaches, jongerenwerkers en andere organisaties die gericht zijn op onder meer een gezond en veilig IJsselstein. De gemeente hoopt dat jongeren beter weten wat IJsselstein ze te bieden heeft en zich meer gezien voelen.