Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan!

Heb jij plannen om jouw wijk, een plein of de tuinen duurzamer in te richten of de biodiversiteit te vergroten? Vraag dan subsidie aan bij HDSR.

Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen, kunstenaars en wijkcomités opgelet: in 2024 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnladen (HDSR) € 200.000 beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van je leefomgeving en het vergroten van het waterbewustzijn.

Heb jij plannen om jouw wijk, een plein of de tuinen duurzamer in te richten of de biodiversiteit te vergroten? Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners meer waterbewust te maken? Vraag dan subsidie aan bij HDSR. Per initiatief is er maximaal 5.000 euro beschikbaar.

In 2023 ontving HDSR maar liefst 49 initiatieven subsidie van het waterschap. Van watervriendelijke schoolpleinen tot groene daken en van het organiseren van een tentoonstelling tot kortingsacties voor regentonnen en een clean up actie. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de kaart op de webpagina van Blauwe Bewoners Initiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief. Daar vind je ook meer informatie voor het aanvragen van de subsidie.