Structurele Subsidie 2025

Wil je voor 2025 een structurele subsidie aanvragen? Doe op tijd je aanvraag. Uiterlijk 31 mei 2024 moet de aanvraag bij ons binnen zijn.

Structurele subsidie 2025 aanvragen

Een structurele subsidie is een subsidie voor een langdurige activiteit die ieder jaar terugkeert. Deze subsidie verstrekken we uitsluitend aan een rechtspersoon. Op www.ijsselstein.nl/subsidie staan de verschillende subsidieregelingen, de subsidieverordening en meer informatie over subsidies. Je kan hier de structurele subsidie voor 2025 aanvragen door het online aanvraagformulier invullen.

Subsidieregeling Voorschoolse Educatie en Peuteropvang

Voor de Subsidieregeling Voorschoolse Educatie en Peuteropvang gemeente IJsselstein 2023 geldt een uitzondering. Dat aanvraagformulier wordt half september 2024 op de website geplaatst. De aanvraagtermijn voor deze aanvragen loopt tot 15 oktober 2024.

Vaststellen structurele subsidie 2023

Subsidies onder € 7.500,- zijn direct vastgesteld, bij de verstrekking. Over deze subsidie hoef je geen officiële verantwoording af te leggen. Wel is het zo dat deze subsidie gecontroleerd kan worden met een steekproef. Als je in 2023 een subsidie van € 7.500,- of meer hebt ontvangen, dan moet je hierover vóór 1 april 2024 jaarverantwoording afleggen. Hiervoor kan je gebruikmaken van het online formulier ‘vaststelling subsidie’. Dit formulier vind je op www.ijsselstein.nl/subsidie.