Veilig sportklimaat

In een veilig sportklimaat voelen mensen zich veilig bij hun sportvereniging. Hiervoor zijn afspraken, richtlijnen en waarden nodig die er samen voor zorgen dat leden van sportclubs zich op hun gemak voelen.

“In heel Nederland heeft 30% van de sportverenigingen een vertrouwenscontactpersoon. In IJsselstein is dat 75%. Uiteraard streven we naar 100%. Maar het feit dat al driekwart van de sportverenigingen in de gemeente IJsselstein actief bezig is met het creëren van een veilig sportklimaat is zeker iets om trots op te zijn. Ik ben erg blij met de betrokkenheid en inzet die ik zie bij de sportverenigingen!” - Wethouder Sport Edwin Tas

In een veilig sportklimaat voelen mensen zich veilig bij hun sportvereniging. Hiervoor zijn afspraken, richtlijnen en waarden nodig die er samen voor zorgen dat leden van sportclubs zich op hun gemak voelen en hun mentale en fysieke gezondheid beschermd blijft. Het onderwerp staat hoog op de agenda binnen sportverenigingen. Hoewel iedereen het hierover eens is, blijft de vraag: hoe zorgt een sportclub voor een veilig sportklimaat?

Inspiratiesessie

Onlangs heeft de gemeente IJsselstein, samen met verschillende partners, een inspiratiesessie georganiseerd. De sessie richtte zich op de vier V’s van NOC*NSF: Verenigingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon op de club, Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers, en Vakkundig geschoolde trainer-coaches. Sportverenigingen kregen inzicht over waarom de maatregelen belangrijk zijn. Ze hebben kennis en ervaringen met elkaar gedeeld en kregen concrete handvatten om mee te beginnen. Dit hoeven ze niet alleen te doen.

Naar 100% met clubondersteuners

Gemeente IJsselstein wil een veilig sportklimaat op elke vereniging. Hiervoor gaan we door met onze succesvolle samenwerking met de sportverenigingen en de NOC*NSF Expertpoule Sociale Veiligheid. Vorig jaar hebben we als onderdeel van deze samenwerking een ondersteuningstraject gestart. Tijdens dit traject worden verenigingen intensief begeleid om een veilig sportklimaat te creëren. Ze worden hierbij ondersteund door de clubondersteuners. Zij werken nauw samen met een expert van het NOC*NSF Expertpoule Sociale Veiligheid.

Wil jouw vereniging ook ondersteuning bij het creëren van een veilig sportklimaat? Neem dan contact op met 1 van de clubondersteuners in de gemeente IJsselstein via buurtsportcoach@stichting-pulse.nl.