Huisstijl

Deze huisstijlgids van de gemeente IJsselstein geeft op één pagina de belangrijkste regels voor de huisstijl weer. De verschillende onderdelen bieden ruimte om de huisstijlregels creatief toe te passen. Vragen kunt u stellen aan communicatie@ijsselstein.nl.

Logo’s

Kleurgebruik: Het basislogo (full color) moet altijd op een witte achtergrond staan. Bij een gekleurde achtergrond (foto), dan kan het witte label gebruikt worden. Op een effen achtergrond in de huisstijlkleuren (rood of blauw) en zwart mag het logo in wit uitgespaard worden. Het zwarte logo mag alleen gebruikt worden in zwart-wit toepassingen.

Plaatsing: De plaats van het logo is altijd linksboven of rechtsonder. Zorg voor voldoende witruimte (ter grootte van de ‘n’) rondom het logo.

Beeldmerk: Het beeldmerk mag op zichzelf gebruikt worden, bijvoorbeeld in een avatar. Onderdelen uit het beeldmerk kunnen gebruikt worden voor vormgeving.

Huisstijlgids_logo

Font

Het lettertype Overpass heeft schuine hoeken aan de stok- en staartletters en past daardoor goed bij de schuine elementen in het beeldmerk. Overpass wordt in diverse stijlen gebruikt voor drukwerk en andere huisstijluitingen en is te downloaden via Google Fonts.

In platte teksten is de lettergroote 10pt en de regelafstand 13pt. De Italic variant wordt in de huisstijl toegepast om tekst te benadrukken, zoals citaten en onderschriften. Plaats woorden en/of zinnen nooit geheel in kapitalen. Probeer afbrekingen van woorden zoveel mogelijk te voorkomen.

Huisstijlgids_font

Kleur

De huisstijlkleuren zijn de kleuren van het logo, die ook in gradaties gebruikt mogen worden. Gebruik 100% van de kleur voor titels en teksten. Gebruik kleurgradaties voor achtergrond of huisstijlelementen.

Huisstijlgids_kleuren

Elementen

Onderstaande elementen mogen naar eigen vrijheid gebruikt worden in diverse afmetingen en kleuren. In het Huisstijl Portfolio vindt u inspiratie en voorbeelden.

Huisstijlgids_elementen

Download hier de logo's en elementen in PDF formaat (pdf, 1MB)

Digitale toegankelijkheid en opleveren

WCAG: Digitale producten (PDF) van de gemeente moeten digitaal toegankelijk (WCAG AA Compliant) zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat teksten in documenten (goed) voorleesbaar moeten zijn en informatieve afbeeldingen zijn voorzien van een tekstalternatief. Neem de eisen van de laatste WCAG versie mee in ontwikkeling van producten voor de gemeente. Lees meer op: www.digitoegankelijk.nl.

Correctierondes: Voor de ontwikkeling van producten vragen wij minimaal twee correctierondes.

Bronbestand: Bij het opleveren van het definitieve product, willen wij altijd het open Adobe (InDesign / Premiere Pro) bestand ontvangen als pakket inclusief alle bronbestanden en koppelingen. Het creatieve eigendom is van de gemeente. Het staat de gemeente vrij om het ontwerp voor andere doeleinden te gebruiken.