Zitting GSB

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau vindt plaats op woensdag 29 november 2023 om 12.00 uur in de vergaderruimte (Centrumzaal) van het gemeentehuis van IJsselstein. 

Beschrijving

Zitting Gemeentelijk Stembureau op woensdag 29 november 2023 om 12.00 uur

Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, komt het Gemeentelijk Stembureau in een openbare zitting bijeen waarbij controles worden verricht van een processen-verbaal van een stembureau in de gemeente IJsselstein. Na controle zal het Gemeentelijk Stembureau een proces-verbaal opmaken.

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau vindt plaats in de vergaderruimte (Centrumzaal) van het gemeentehuis van IJsselstein, Overtoom 1, 3401 BK.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door : Bureau verkiezingen, Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein