Kiezerspas

Het kan handig zijn voor een kiezer om in een ander stemdistrict of een andere gemeente te stemmen dan die waar hij of zij staat ingeschreven. In dat geval kan een kiezerspas worden aangevraagd. De kiezerspas kan, mits tijdig, schriftelijk worden aangevraagd.

Beschrijving

Verschil tussen stempas en kiezerspas

Met de stempas die u via de post ontvangt kunt u stemmen in de gemeente waar u ingeschreven staat. Voor u is dit de gemeente IJsselstein. U kunt met een stempas dus niet stemmen in bijvoorbeeld Rotterdam. Met de kiezerspas kunt u stemmen in iedere gemeente in Nederland.

Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 schriftelijk worden aangevraagd. Dit verzoek, moet voor 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn en wordt gericht aan de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (23-04-2024) staat ingeschreven. Voor u is dit de gemeente IJsselstein. Hiervoor is een formulier beschikbaar, Kiezerspas model K6. Om een kiezerspas aan te vragen print u dit formulier uit, vult u uw gegevens in en stuurt u dit naar:

Gemeente IJsselstein
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

Graag met vermelding van uw burgerservicenummer.
Heeft u al een stempas ontvangen, dan moet deze bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is enkel mogelijk ná ontvangst van de stempas uiterlijk tot woensdag 5 juni 2024, 12:00 uur. U dient dan in persoon te verschijnen op het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (23-04-2024) als kiezer staat geregistreerd. Voor u is dit de gemeente IJsselstein. Daar toont u uw stempas en vraagt mondeling een kiezerspas aan. U kunt hiervoor tijdens openingstijden, ma t/m vrij 8.30-12.30 uur en woensdagmiddag ook van 13.30-17.00 uur, terecht in het gemeentehuis.