Kindcentrum De Minstreel

Er is hard gewerkt aan het realiseren van het nieuwe Kindcentrum de Minstreel aan de Touwlaan.

Beschrijving

De gemeente IJsselstein werkt samen met zijn onderwijspartners aan de huisvesting van scholen in IJsselstein. Dit doen we aan de hand van het Integraal Huisvestingsplan voor scholen (IHP). Dit IHP bevatte onder ander een plan voor de realisatie van een nieuw kindcentrum aan de Touwlaan voor de Fatimaschool en de Nicolaasschool. In een nauwe samenwerking met Trinamiek is gewerkt aan de bouw van het Kindcentrum De Minstreel aan de Touwlaan. Op dinsdag 3 november 2022 mochten directeur Martijn Steur, wethouder Kees Geldof en twee leerlingen hun nieuwe school openen.

Foto van de opening De Minstreel

Ontwerp

In opdracht van Trinamiek heeft een ontwerpteam samen met architectenbureau SVP uit Utrecht een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte gemaakt. Rondom het gebouw is een buitenruimte aangelegd voor alle kinderen. Een beschermde plek voor de allerkleinsten en in het groen verwerkte ruimten voor de oudere kinderen. Er is voorzien in voldoende fietsenstallingen, een afzonderlijke parkeerplaats en een flexibele Kiss & Ride-zone die ook gebruikt kan worden voor het buiten spelen.
Ontwerp (technische) situatietekening Kindcentrum (pdf, 10,6 MB)
Sfeerbeeld eindsituatie De Minstreel/Touwlaan (pdf, 2,99 MB)

Verkeersmaatregelen Touwlaan

Wijzigen verkeersbesluit verkeersmaatregelen Oranje Nassaulaan / Touwlaan

De Touwlaan is in 2016 opnieuw ingericht om onder andere de verkeersveiligheid te verbeteren.
Hierin zijn grote stappen gemaakt, maar er zijn altijd verbeterpunten. De gemeente IJsselstein is, samen met een afvaardiging van bewoners, blijven kijken welke maatregelen we hiervoor kunnen nemen.
Eén van de maatregelen die aan de verkeersveiligheid kan bijdragen is het wijzigen van de voorrangssituatie op de kruisingen van de Touwlaan. (We spreken over de kruisingen Touwlaan/Eiteren, Touwlaan/J.W. Frisolaan, Touwlaan/Kasteellaan en Touwlaan/Vondellaan.)
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft om de verkeersveiligheid te verbeteren een verkeersbesluit genomen. Hiermee wordt het ‘recht’ op voorrang op de Touwlaan ingetrokken. Hierdoor ontstaan er gelijkwaardige kruisingen waar verkeer van rechts voorrang heeft. Dit besluit wordt in twee fases ingevoerd. Hierdoor wijzigt de verkeerssituatie dus nog niet op alle kruisingen per direct.
Brief verstuurd aan inwoners (pdf, 99 kB)
Verkeersbesluit (pdf, 78 kB)